خسارات مستقیم و غیر مستقیم هر دو به نحوی در بیمه های تمام خطر بازرگانی (سی جی ال) پوشش دارند. خسارت مستقیم همانا آتش سوزی- آبدیدیگی- دزدی – عملیات خرابکارانه – انفجار و دودزدگی است و خسارات غیر مستقیم هم آن ضررهای است که حاصل از بسته شدن بیزینس (عدم کسب درآمد یا سود) بر اثر ریسکهای بیمه شده و دستور مقامات مسئول استانی یا فدرالی است که با پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش در بیمه است. در این میان هزینه های پاکسازی محل و خارج نمودن ضایعات نیز در زمره تعهدات شرکت بیمه می باشد.
این مورد خسارتی واقعی است و در حال حاضر پرونده ای در یکی از شرکتهای بیمه دارد:
مالک ساختمان تجاری ملکش را به یک رستوران کره ای اجاره می دهد و مالک ساختمان برای حفظ داراییهای خود ( ساختمان – درآمد از دست رفته بر اثر تعطیلی و تمامی ریسکهای تعریف شده بالا را ) نزد یکی از شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار می دهد) البته رستوران هم جداگانه برای خود بیمه خریداری می نماید که از موضوع این مقاله جدا می باشد) در اواسط تابستان که اوج فراگیری ویروس کرونا بوده است مقامات مسئول انتاریو دستور می دهند همه رستورانها بسته شوند از این رو رستوران تعطیل میشود و بعد از حدود ۲ ماه بنا به دلایلی از بیزینس خارج می گردد. مالک ساختمان که با ملک خالی از سکنه مواجهه می شود اقدام به تمیز نمودن محل نموده و عزم می نماید که ملک را به ارگان/ شخص دیگری اجاره دهد با توجه به شرایط همه گیری ویروس کوید ۱۹ موفق نمی شود ولی همواره به محل سر می زده و مراقبتهای لازم را انجام می داده است. ( در شرایط بیمه اگر محلی خالی باشد خسارتش غیر قابل جبران است ولی محلی که کسی در آن زندگی یا بیزینس نکند ولی مرتبا به آن سر زده شود و اصطلاحا بدون سکنه تلقی نشود بیمه میباشد) ۱
در این میان سارقین به محل مراجعه نموده و با محلی بدون سکنه مواجه می شوند و درمی یابند که چیز با ارزشی برای سرقت وجود ندارد از این رو برای تلافی تمام کابلهای برق فشار قوی را بریده و به همراه تابلوی برق با خود می برند در زمان خارج شدن از قرار رضایتشان کامل جلب نشده بوده و با اره برقی اکثر لوله های آب را هم بریده و شبانه خارج می شوند. حوالی ظهر که صاحب ملک برای سرکشی مراجعه می نماید متوجه می شود که تا سقف ساختمان آب فرا گرفته و مسئولین آب منطقه ای هم چند ساعت قبل در محل حاضر شدند تا نشتی آب صدمات بیشتری را به محل و همسایگان وارد ننماید. در نهایت با تلاش مسئولین از صدمات بیشتر جلوگیری می شود ولی شرکت بیمه با استناد به اینکه محل “خالی” بوده از پرداخت خسارت سر باز زده است و حتی برآورد کننده خسارت را به محل اعزام ننموده است. البته این پرونده در حال ارجاع به دایره بررسیهای ویژه داوری است تا بیمه گذار ( صاحب ملک) به حقوق حقه خود نایل شود.
مهمترین موردی که از نظر حقوقی زیان دیده قادر است به آن استناد کند آن است که علیرغم این که محل خالی از سکنه بوده ولی مرتبا به آن سرکشی می شده و در ثانی این موضوعی است که توسط دستور مستقیم مقامات مسئول استان انتاریو انجام گرفته و خبط و خطایی از طرف بیمه گذار صورت نپذیرفته است.
با آرزوی سلامتی – موفقیت و سربلندی برای همه شما عزیزان

۱-Insurance Policies contain vacancy exclusions but not non occupant exclusions
farsadi.associates@gmail.com