علم الهدی، امام جمعه مشهد در نماز جمعه گفت، «زن و شوهری که با هم ازدواج کردند و از بارداری ممانعت می‌کنند، قرآن این عمل را یک عمل سفیهانه معرفی می‌کند.»

وی پیشگیری از بارداری را به این دلیل سفیهانه دانست زوج‌ها خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و قدرت تصمیم‌گیری در زندگی خود را ندارد. او جلوگیری از فرزندآوری را نمونه‌ای از فحشا نیز دانست و گفت: «فحشا دو نوع است، یک سلسله فحشا ظاهری و یک سلسله فحشای باطنی است. یکی به دنبال شهوترانی و ارتباط با جنس مخالف است یکی هم آن است که در باطن وی وجود دارد و عمل آن رابطه نامشروع نیست، پیشگیری از بارداری یک نوع فحشای باطنی است.»