شهروند علی شریفیان: خانواده محمد فهمی روزنامه نگار کانادایی که در قاهره محبوس است، تائید کردند که فهمی تابعیت مصری خود را پس داده است. ماروا عمرا، نامزد فهمی به خبرگزاری کانادا گفته است که دولت مصر آزادی فهمی را مشروط به ترک تابعیت کرد. وی خاطرنشان کرده این تصمیم Mohamed-Fahmyبسیار دشواری بود چرا که محمد اول این که به مصری بودن خود افتخار می کند و به علاوه او از خانواده ای متشخص می آید که گروهی از آنها نظامی بوده اند.

جان برد، وزیر امور خارجه پیشین کانادا هفته پیش برای آزاد کردن محمد فهمی به مصر سفر کرده و گفته است فهمی به زودی آزاد خواهد شد، اما برد روز خاصی را برای آزادی فهمی معین نکرده است.

یکشنبه گذشته پیتر کرست خبرنگار استرالیایی شبکه الجزایر از زندان آزاد شده است. محمد فهمی همراه با دو همکار دیگر خود و از جمله کرست، بیش از یک سال است که به اتهام همکاری با اخوان المسلمین دستگیر و به ۷ سال زندان محکوم شده اند.