مرجان ساتراپی و محسن مخملباف، این دو هنرمند ایرانی، روز سه شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ به تشریح وضعیت فوق العاده در ایران پرداختند.   

 

شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه – فرنگیس حبیبی: مرجان ساتراپی و محسن مخملباف، این دو هنرمند ایرانی، روز سه شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ به تشریح وضعیت فوق العاده در ایران پرداختند.   

مرجان ساتراپی با تکیه به خواست معترضان به نتایج رسمی انتخابات بیست و دوم خرداد، خواستار اعلام ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی دیگر شد. او گفت: در صورتی که چنین فرض شود که اعتراض به نتایج انتخابات، تنها از سوی شماری از افراد مرفه و خارجه نشین انجام می شود، با برگزاری یک انتخابات سالم روشن خواهد شد که چه کسی اکثریت آرأ را دارد و اگر محمود احمدی نژاد در چنین انتخاباتی پیروز شود، همه آن را خواهند پذیرفت.

این دو هنرمند که به دعوت دانیل کهن بندیت، رهبر گروه سبزها در پارلمان اروپا به استراسبورگ رفته بودند، در نشست رسمی این گروه شرکت کردند. محسن مخملباف رویدادهای عصر بیست و دوم  خرداد را در ایران تشریح کرد و گفت: کمیتۀ انتخابات در پایان روز جمعه به میرحسین موسوی اعلام کرد که در انتخابات پیروز شده است و میتواند اطلاعیۀ این پیروزی را بنویسد. ولی دقابقی بعد چند تن از فرماندهان سپاه در دفتر میرحسین موسوی به وی خبر پیروزی محمود احمدی نژاد را می دهند و تجمعات بیش از چهار نفر را ممنوع اعلام می کنند.  

محسن مخملباف در این نشست از نمایندگان اروپا می خواهد که در برسمیت شناختن دولت احمدی نیژاد شتاب به خرج ندهند. دانیل کهن بندیت در سخنانی که در این نشست ایراد کرد، به مکرر بودن تقلب انتخاباتی در ایران اشاره کرد و گفت: در انتخابات گذشته نیز نظر سنجی ها، محمود احمدی نژاد را در ردۀ سوم قرار داده بودند.  

در پایان این نشست، کلیۀ نمایندگان گروه سبزها در پارلمان اروپا به حمایت از خواست معترضین به نتایج رسمی انتخابات مبنی بر اعلام ابطال آن و برگزاری دوبارۀ یک انتخابات سالم، رأی مثبت دادند.  مرجان ساتراپی و محسن مخملباف با گروههای دیگر پارلمانی نیز تبادل نظر کردند که نظر مثبتی نسبت به تجدید انتخابات دارند، ولی نسبت به حضور ناظران بین المللی در آن ابراز تردید کردند.