دکتر امیر خدیر نماینده مجلس کبک روز سه شنبه ۱۶ جون ۲۰۰۹ طی پیامی اعلام داشت که لایحه ای را تقدیم مجلس کبک خواهد کرد 

 شهروند ۱۲۳۴ – پنجشنبه ۱۸ جون ۲۰۰۹

دکتر امیر خدیر نماینده مجلس کبک روز سه شنبه ۱۶ جون ۲۰۰۹ طی پیامی اعلام داشت که لایحه ای را تقدیم مجلس کبک خواهد کرد که در آن از مقاومت های مسالمت آمیز مردم ایران حمایت شده است.


 

دکتر خدیر همچنین در تجمع ایرانیان کبک سیتی که به همین منظور برگزار شده بود شرکت کرد.


 

به  گفته ی دکتر خدیر، از دفتر آقای جک لیتون رهبر حزب دمکرات نو و از دفتر حزب بلاک کبکوا با ایشان تماس گرفته و پرسش هایی در خصوص وضعیت ایران کرده اند و همچنین برای حمایت از مردم ایران مصاحبه هایی در رسانه ها انجام داده است.