شهروند- فروشگاه زنجیره ای سوبیز، اولین فروشگاه مواد غذایی در کاناداست  که کیسه های پلاستیکی را از دم صندوق ها جمع آوری می کند. با توجه به اینکه مردم هر روز نسبت به محیط زیست آگاه می شوند، روند مشارکت در طرح هایی که به نفع محیط زیست است خیلی کند است و بسیاری از فروشگاه های کانادا همچنان شیوه های سنتی استفاده از کیسه ی پلاستیکی را ترجیح می دهند.

از فوریه  سال ۲۰۲۰ ، مشتریان (Sobeys)یا باید ساک خرید خود را همراه بیاورند یا از پاکت های کاغذی که توسط فروشگاه ارائه می شود استفاده کنند. این خبر به دنبال قول دولت فدرال مبنی بر ممنوعیت استفاده از پلاستیک یک بار مصرف از اوایل سال ۲۰۲۱ ، اعلام شده است. A&W و استارباکس هر دو متعهد شده اند که تا سال ۲۰۲۰ تمام نی هایی که ارائه می دهند کاغذی باشد. سوبیز پیش بینی کرده است که این تغییر باعث خواهد شد سالانه ۲۲۵ میلیون کیسه ی پلاستیکی در سراسر کشور کمتر شود.