آرش عزیزی ـ دادگاه بابک عندلیب گورطانی، اولین پلیسی که در رابطه با خشونت در جریان تظاهرات گروه ۲۰ در کانادا، مورد محاکمه واقع خواهد شد یک ماه به تاخیر انداخته شد.

به گزارش تورنتو استار، گورطانی قرار بود صبحِ دوشنبه‌ ی این هفته در دادگاه ظاهر شود، اما در عوض هری بلک، نماینده ‌ی وکیل او، در دادگاه حضور یافت و خواهان عقب انداختن دادگاه تا روز ۲۸ فوریه شد.

تونی ولا، سخنگوی پلیس تورنتو، در مصاحبه ‌ها گفته گورطانی، که در منطقه‌ ی ۳۱ پلیس کار می ‌کند، در حال حاضر به سمت ‌های اداری گمارده شده است.

فیلیپ پرلماتر، دادستان، گفته امیدوار است در این روز تاریخ پیش محاکمه قضایی معین شود. او در ضمن گفته در هفته‌ های پیش رو شواهدی را به دادگاه ارائه می ‌کند.

واحد تحقیقات ویژه‌ ی استان بود که اتهام “حمله با اسلحه” را به گورطانی وارد آورد. این اتهام برای حمله‌ ی او به آدام نوبادی، از تظاهرکنندگان علیه نشست گروه ۲۰ در تورنتو که با ضرب و شتم پلیس مواجه شد، وارد آمده.

نوبادیِ ۲۷ ساله کتک بدی از پلیس خورده که به شکستگی و پارگی ناحیه‌ ی گونه و دماغ او منجر شد.

واحد تحقیقات ویژه اخیرا پرونده‌ ی جدید دیگری را نیز در زمینه خشونت پلیس در تابستان گذشته مطرح کرده. این پرونده مربوط به دوریان بارتون است که به گفته‌ ی خودش حتی جزو معترضان نیز نبوده و فقط از روی کنجکاوی به منطقه رفته است. او مشغول عکس انداختن از اسب ‌های پلیس بوده که با ضربات سپر آن‌ها مواجه شده است. دست بارتون شکسته و زیر چشم او کبود شده و اکنون از پلیس تورنتو تقاضای ۲۵۰ هزار دلار غرامت کرده است.