شهروند- آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که اگر دنیا برعکس می شد و حیوانات جای انسانها را می گرفتند چه اتفاقی می افتاد؟ اگر حیوانات نیز می توانستند برای خوراک شان گوشت ارگانیک انسان پرورش دهند و آن را در مغازه ها و سوپرمارکت های شهر به فروش برسانند و در رستوران های شهر سرو کنند؟

 

گروهی از گیاهخواران و فعالان حقوق حیوانات در تورنتو برای نشان دادن خشونتی که انسان ها بر حیوانات اعمال می کنند دست به حرکت تاثیرگذاری زدند. روز شنبه ی گذشته گروهی از این افراد در حالی که ماسک های بزرگ خوک به سر داشتند در نزدیکی خیابان یورک ویل در خیابان “بی” ظاهر شدند و نمایشی را به اجرا در آوردند که بسیاری از عابران را به فکر فرو برد. این افراد در هیبت گارسن  و با ماسک خوک بر سر در مکانی که مانند رستوران درست شده بود گوشت قلابی انسان را سرو کردند و در ملا عام شروع به خوردن آن چیزی کردند که شبیه گوشت انسان بود ولی درواقع از گیاه ساخته شده بود.

این صحنه بسیار تاثیرگذار بود، زیرا نشان می داد که چقدر خوردن گوشت حیوانات بویژه خوک که از هوش بسیار بالایی برخوردارند می تواند غیر اخلاقی باشد. بسیاری از این فعالان با پلاکاردهایی که شعارهای مختلفی بر روی آنها نوشته شده بود در مکان حضور داشتند. این شعارها حکایت از این داشت که کشتن حیوانات جنایت است و این حیوانات دلشان نمی خواهد برای این که خوراک ما بشوند جان خود را از دست بدهند.