شهروند- لیام نیسون، هنرپیشه ی ۶۶ ساله ی ایرلندی، به دلیل رفتار نژادپرستانه ی ۴۰ سال پیش و مقاله ای که از دهان خودش منتشر شده است، سه شنبه بعد از ظهر مراسم فرش قرمز آخرین فیلمش به نام Cold Pursuit را از دست داد. لیام روز سه شنبه در برنامه ی تلویزیونی “صبح بخیر آمریکا” حاضر شد تا درباره ی مقاله ای که روز دوشنبه از وی منتشر شده بود توضیح بدهد.

در این مقاله لیام اعتراف کرده بود که ۴۰ سال پیش به دلیل اینکه دوست صمیمی اش توسط یک مرد سیاه پوست مورد تجاوز قرار گرفت، در پی این بود که به هر طریقی شده یک فرد سیاه پوست را گیر آورده و به او صدمه وارد کند. برای او در آن زمان مهم نبود که آیا فرد سیاه پوست فرد خاطی است یا نه!  او ساعت های طولانی در محله ی سیاه پوستان پرسه می زد و منتظر بود تا یک فرد سیاه پوست به اونزدیک شده و با او بدرفتاری کند. او بعد از مدتی از این کار پشیمان شد و برای یک کشیش اعتراف کرد و دست از این کار برداشت.

لیام نیسون می گوید در آن زمان تصور می کرده که از دوستش دفاع می کند و نژاد پرست نیست. لیام نیسون همچنین می گوید که هیچ کسی در باطن آنقدرها که در ظاهر تظاهر می کند درست فکر و عمل نمی کند و بسیاری افراد دارای رفتارها و افکار غلط و نژادپرستانه هستند. اما به دلیل این اظهار نظرات مراسم فرش قرمز فیلم آخر لیام نیسون کنسل شد اگرچه فیلم طبق برنامه اکران گردید.