روزهای زندگی، چون باد در گذر است. این را بارها خوانده ایم و حیف که اغلب فقط در دل می گوییم “واقعا”!

“واقعا” گاهی یعنی من این را می دانم، اما در حد خواندن کلمات. “واقعا” گاهی یعنی امروز که بگذرد فکری برایش خواهم کرد.“واقعا” گاهی یعنی دیگران پیر خواهند شد و من هنوز جوانم. همیشه طرز تفکرهای متفاوتی در اطراف ما وجود دارد که این زیبایی بشر است. امروز در دفتر ما یکی می گفت در فکر سرمایه گذاری در سهام هستم. فکرش را بکنید اگر بالا برود زندگی من چقدر تغییر خواهد کرد؟ دیگری معتقد بود اگر پولی می داشت و چندین خانه می خرید در روزهای سالمندی دیگر نگرانی نداشت. از این دست  ای کاش ها، اگرها و چه کنم ها زیاد است. از آن فکرهایی که گاه در حد حرف باقی می ماند. خیلی از ما همیشه به آینده فکر می کنیم، تأسف آور است که بیشتر اوقات فقط لحظه ای فکرکرده و می گوییم فردا. فردایی که گاه سالها به طول می انجامد و متاسفانه فردایی که در آن شرایط سنی و سلامتی مان تغییر می کند. شاید بتوانیم این نوع نگرش را به نوع جامعه و تفکری که در آن رشد کردیم نسبت دهیم. جایی که در آن یاد گرفته ایم همیشه فرصت داریم و سرانجام دوست و آشنایی برایمان کاری انجام می دهد. روزهای بازنشستگی، روزهای دوری نیست. شاید امروز که جوانیم فاصله ای غیر قابل تصور با دوران کهولت حس کنیم، اما واقعیت، سریعتر از آنی که منتظریم حادث می شود.

سخن شیرین مادرهایمان را فراموش نکرده ایم:”پیر شی الهی”. این زیباترین و بهترین حالتی است که  می توان آرزو داشت. امید برای دیدن روزهای سالمندی. آیا شما جز این برای خود تصوری دارید؟

همه ما در کشوری که خانه ی دوممان محسوب می شود به سختی کار می کنیم. برای اکثر زنان، دورانی که در آن فقط انجام کارهای منزل وظیفه بود، سفر به گذشته محسوب می شود. در اینجا بدون فاصله ای بین زنان و مردان،  فشار کار بر شانه هایی ظریف و یا محکم مدام احساس می شود. بنابراین برای همه ما، پس انداز امری مهم و تامل برانگیز است. شاید می گویید هرگز پولی برای پس انداز ندارید و هر چه کار می کنید باز هم به کارت های اعتباری تان بدهکارید. از حساب پس انداز بازنشستگی چقدر اطلاع دارید؟ آیا می دانید که با هر میزان درآمد می توان حساب پس انداز روزهای بازنشستگی را اخذ نمود؟ آیا اطلاع دارید می توانید از ۱۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار در ماه، در روزهای عدم توانایی انجام کار، پول دریافت کنید؟  آیا خبر دارید با افتتاح این حساب، شما مالیات نخواهید پرداخت؟ آیا می دانستید که در صورت نداشتن پول برای حساب  RRSPمی توانید وام بگیرید؟ آیا می دانید یکی از مزایای این حساب، پرداخت هزینه های تحصیلی خواهد بود و همینطور شما می توانید از این حساب در زمان خرید خانه استفاده نمایید؟  و سئوال آخر این که آیا می دانید که این پول علاوه بر اینکه تضمین شده است، قابل انتقال به وراث، بدون تشریفات قانونی در صورت فوت خواهد بود؟

فکر می کنم اگر عینکی داشتم که می شد با آن نگاهی به آینده نمود، شاید امروز ناچیز پولی پس انداز می کردم. دستی به آلبوم جوانی مادر و پدر می برم. فکر می کنم این همان عینک است که باید به چشم زنم. کمی بگردید شاید شما هم از این عینک ها در اطرافتان پیدا کنید…

 

* محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbime