سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز روز سه‌شنبه در یکی از تندترین و صریح‌ترین بیانیه‌های خود نوشت که  با تایید سریع و صریح نتیجه‌ی انتخابات از سوی آیت‌الله خامنه‌ای …


شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز روز سه‌شنبه در یکی از تندترین و صریح‌ترین بیانیه‌های خود نوشت که  با تایید سریع و صریح نتیجه‌ی انتخابات از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، از شورای نگهبان نیز جز رویکردی مشابه انتظار دیگری نمی‌رفت. به باور این سازمان، با رویدادهای اخیر و با اعلام نظر شورای نگهبان " پرونده انتخابات آزاد تا آینده ای نامشخص بسته شد و به این ترتیب انتخاباتی که می‌رفت تا به یکی دیگر از افتخارات ملت شگفتی ساز ایران در طول تاریخ معاصر تبدیل شود، به دست حاکمیت کنونی به نقطه سیاهی در تاریخ این ملت تبدیل شد." 

مجاهدین انقلاب اسلامی سپس ابطال انتخابات اخیر را امری ضروری و مبرم توصیف کرده و دولت برآمده از این انتخابات را فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی می‌دانند.