شهروند- سازمان  The humane society در Welland استان انتاریو موفق شد ۱۴۶ گربه را از خانه ای در این مکان نجات داده و به آنها رسیدگی کند. در تاریخ ۸ فوریه هنگامی که پلیس زن و شوهری را از این خانه بیرون می کرد ناظران محلی متوجه گربه ها در این خانه شدند و وقتی برای عوض کردن قفل ها اقدام کردند متوجه شدند که تمام خانه پر از گربه است. مردم این محله به انجمن حمایت از حیوانات اطلاع دادند و این سازمان برای نجات گربه ها سریعا راهی محل شد و در کمال ناباوری ۱۴۶ گربه را از این خانه بیرون کشید. این گربه ها سلامت هستند، اما به دلیل سوءتغذیه دچار کمبود وزن بسیار شدید هستند. تمام کارهای واکسیناسیون این گربه ها انجام شده و تمیز شده اند. گربه ها به سرعت تولید مثل می کنند و برخی از آنها در هنگام عملیات نجات حامله بودند و تا به مرکز نگهداری برسند وضع حمل کردند.

پلیس در حال بررسی وضعیت زن و مردی است که همراه این گربه ها در خانه زندگی می کرده اند تا اگر مشکل روحی روانی دارند به آن رسیدگی شود. تعدادی از پناهگاه های حیوانات این گربه ها را قبول کرده اند تا زمانی که سرپرست مناسبی برای آنها پیدا شود. گفته شده که این گربه ها بسیار مهربان اند و با انسان ها دوستانه برخورد می کنند، تنها مشکل گربه های بزرگ ترند که به کوچک ترها حمله می کنند؛ ظاهرا در پی حل مشکلات بین خودشان هستند و از آدمیزاد قطع امید کرده اند.