فراخوانی برای گردهم آمدن مادران در همراهی با مادران صلح، مادران عزا، مادران خاوران و همه مادران ایران که در سوگ فرزندانشان نشسته اند 

 پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی

شهروند ۱۲۴۱- پنجشنبه ۶ آگوست ۲۰۰۹


 

در شهروند هفته ی پیش یک آگهی منتشر شده بود؛ فراخوانی برای گردهم آمدن مادران در همراهی با مادران صلح، مادران عزا، مادران خاوران و همه مادران ایران که در سوگ فرزندانشان نشسته اند و پیگیر اجرای عدالت برای پاسخگو کردن مسئولان سرکوبگر، آمران و شکنجه گران فرزندانشان هستند. این گردهمایی جمعه بعدازظهر در مقابل ساختمان خبرگزاری سی بی سی در خیابان فرانت برگزار می شد.

نه فقط به خاطر حرفه خبرنگاری ام و پوشش دادن آن، که به خاطر اینکه مادرم و اکثر جوانانی که این روزها به خاک و خون غلتیدند هم سن پسر من بودند، به این فراخوان پاسخ گفتم.

 


 

خوب اولین بار بود و طبیعی ست که ممکن است آگهی دیده نشده باشد، افراد به هم خبر نداده باشند، مکان انتخاب شده مناسب نبوده باشد و بسیاری دلایل دیگر، که تنها چند تن دور هم جمع شده بودند که از این عده سه پسر جوان و همینطور چند دختر جوان همراهان مادران بودند.

 

روزهای خوب با هم بودن سهراب و مادرش

قرار نبود سخنرانی صورت گیرد. فقط چند پلاکارد روی زمین چیده شده بود و چند پلاکارد در دست ها که خواستار اجرای عدالت در ایران شده بود.


 

در آگهی این گردهمایی به "زنان سیاهپوش" برای آزادی در ایران اشاره شده بود. Women in Black شبکه ی جهانی از زنانی ست که علیه بی عدالتی، جنگ، نظامی گری و در مجموع هر نوع خشونتی فعالیت می کنند. این گروه از سال ۱۹۸۸ در اسرائیل توسط زنانی که مخالف اشغال نوار غزه و فلسطین بودند آغاز شد و کم کم به صورت یک اعتراض جهانی درآمد، به طوری که در بسیاری از نقاط دنیا مانند کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و کانادا این گروه از زنان ( و مردان هم) در یک روز مشخص در هفته به مدت یک ساعت در مقابل سفارتخانهزنان سیاهپوش مقابل دانشگاه برکلی در جریان کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ـ عکس از شهروند
های اسرائیل می ایستند و پلاکاردهایی در مخالفت با اشغال فلسطین به دست می گیرند.

 

در تورنتو حدود بیست سال است که هر جمعه ساعت ۶-۵ (در بهار و تابستان) و ۵-۴ (در پاییز و زمستان) شماری زنان و مردان در مقابل کنسولگری اسرائیل در خیابان بلور غربی گرد آمده و اعتراض خود را به شیوه ای آرام برگزار می کنند.

"مادران همدرد" این گروه زنان پیگیر را الگو قرار داده و می خواهند در کنار مادران عزادار ایران بایستند.

گردهمایی این هفته مادران همدرد روز شنبه ۸ آگوست ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر در تقاطع یانگ و بلور خواهد بود.