فعالین "شورای پشتیباتی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو ـ کانادا)" طی فراخوانی با دعوت از ایرانیان آگاه و مبارز برای همبستگی با مادران عزادار 

 

شهروند ۱۲۴۱- پنجشنبه ۶ آگوست ۲۰۰۹


 

فعالین "شورای پشتیباتی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو ـ کانادا)" طی فراخوانی با دعوت از ایرانیان آگاه و مبارز برای همبستگی با مادران عزادار و خانواده های جانباختگان، روز شنبه اول آگوست ٢٠٠٩، در میدان لستمن گرد هم آمدند. از ساعت ۶ عصر درگوشه ای از میدان، اعضاء شورا با نصب پوسترها یی از مبارزات مردم  و قربانیان اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اسامی بخشی از جانباختگان و پخش سرود و آهنگ، برنامه خود را آغاز کردند.

همچنین در قسمت های مختلف میدان، تشکلات و افراد مختلف دیگری نیز با گذاشتن میز کتاب یا به اهتزاز در آوردن پرچم هایشان و یا نصب اسامی دستگیر شدگان و جانباختگان حضور داشتند.


 

هرکسی از راه می رسید دستی به دستی رسانده و در اتمسفری بسیار صمیمانه به کمک دوستانی که مشغول آراستن محل برای اجرای برنامه بودند یاری می رساند. دوستی که با چند دسته گل زیبا و مقدار زیادی وسایل برای تدارک برنامه در آنجا حاضر شده بود می گفت: " راستش اولش که اسم خود را به عنوان داوطلب در لیست دوستان برای کمک به برگزاری این حرکت اعلام همبستگی و پشتیبانی از مادران در ایران اعلام کردم همه چیز به نظر ساده می رسید، ولی وقتی پایِ عمل رسید متوجه شدم که تا چه اندازه شور و احساس سرتاپای وجودم را فرا گرفته، به نحوی که جمعه شب (شب قبل از مراسم)  تا صبح نتوانستم چشم بر هم بگذارم.

بله، این احساس بسیاری از ما و شماست که در پَسِ سرکوب های وحشیانه ی رژیم جمهوری اسلامی ایران و در پی ِ درو کردن لاله های سرخ ایران توسط آنانی که به قتل عام گل نشسته اند، در دل و جان هر یک از ما به گونه ای سر برافراشته است. شور گرانقدری که حرکت و پویائی را میان ایرانیان خارج از کشور دامن زده، همانگونه که شاهدیم که به هر فراخوانی در حمایت از مبارزات مردم در ایران پاسخ مثبت می دهند.


با همین اوصاف بود که در روز شنبه و با وجود وقتبسیار اندک ما برای تبلیغ برنامه، شاهد بودیم که ایرانیان زیادی به نشانه ی همبستگی در فضایی بسیار دوستانه گرد هم آمده و در عین تبادل اخبار، به بحث و اعلام نظر با یکدیگر می پرداختند. در عین حال، پوسترهای نصب شده و حضور مردم، نظر رهگذران کانادائی را نیز به خود جلب می کرد بطوریکه بعضی از آنها ضمن اعلام همبستگی، از شرایط مبارزه مردم ایران و موقعیت حاکمیت می پرسیدند و تعدادی نیز به جمع ما پیوستند.

با تاریک شدن هوا، شمع هائی که توسط شورای پشتیبانی تهیه شده بود، یکی یکی روشن شد و حاضرین با در دست گرفتن شمع های روشن بسانِ مشعل هائی برافروخته؛ هم به نشان همدری با مادران جانباختگانِ سی سال حاکمیت جنایت و  خون وسرپوش – و هم به نشانِ تداوم آتش مبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران به این مراسم جلوه خاصی بخشیده بود.

در پایان، از حاضرین دعوت به عمل آمد تا در صورت تمایل از میکروفون آزاد استفاده کرده و هر مطلبی را که دوست دارند با جمع در میان بگذارند. یکی از حاضرین متنی را در رابطه با محکومیت حمله نیروهای دولت عراق به اروگاه "اشرف" و کشتن، مجروح کردن و بازداشت تعدادی ازمجاهدین ساکن این اردوگاه قرائت کرد و سپس سایر رفقا و دوستان و حاضرین با شعر و سرود خوانی در همبستگی با خانواده های جانباختگان و دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی ادامه دهندگان برنامه بودند و در انتها با وجودیکه قرار بود برنامه ساعت ٩ شب پایان پذیرد، با همراهی و همدلی حاضران درساعت ١٠:۳۰ دقیقه ی شب، ضمن اعلام برگزاری مستمر این برنامه در هر شنبه از ساعت ۶ تا ٩ شب،  مراسم به پایان رسید. با آرزوی دیدار یکایک ایرانیان آزادیخواه در شنبه ی آینده و با امید پیروزی مردم آگاه ایران در آینده ای نزدیک.


 

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران ( تورونتو- کانادا)

دوشنبه سوم آگوست ٢٠٠٩

shora.poshtibani@gmail.com

http://shora-poshtibani.blogspot.com