کمیته همبستگی با ملت ایران در پی برگزاری برنامه های گوناگون در حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و استقبال بسیار قابل توجه اعضای کامیونیتی ایرانی…


شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


 

اطلاعیه کمیته همبستگی با ملت ایران


 

کمیته همبستگی با ملت ایران در پی برگزاری برنامه های گوناگون در حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و استقبال بسیار قابل توجه اعضای کامیونیتی ایرانی، به اطلاع می رساند که اقدامات همه جانبه ای هم در جلب حمایت مقامات و سیاستمداران کانادایی جهت حمایت از جنبش مردم ایران انجام داده و می دهد. در همین رابطه به درخواست کمیته همبستگی با ملت ایران آقای دکتر فرخ زندی استاد اقتصاد دانشگاه یورک در تاریخ۱۸ ماه جون گذشته طی نامه مشروحی خطاب به آقای Lawrence Cannon  وزیر امور خارجه کانادا، ضمن تشریح رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی (از جمله قتل زهرا کاظمی، ژورنالیست کانادایی ایرانی تبار و دستگیری و حبس دکتر رامین جهانبگلو استاد ایرانی کانادایی دانشگاه تورنتو) اشاره کرده و خواسته بود تا دولت کانادا با موضع گیری صریح و شدید، اعتراض خود را به رژیم جمهوری اسلامی اعلام کند.

 در پاسخ به این نامه، وزیر امورخارجه دولت کانادا در تاریخ ۲۷ ماه جون طی نامه ای مشروح خطاب به دکتر فرخ زندی، به اقدامات و اظهارنظرهای رسمی دولت کانادا در مورد رویدادهای اخیر ایران و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده است. وزیر امورخارجه کانادا در نامه خود نوشته است:"دولت کانادا عمیقا از شرایط کنونی در ایران ابراز نگرانی می کند… و مقامات وزارت خارجه و وزارت تجارت خارجی کانادا، مستقیما و چندین بار، نگرانی های کانادا را به بالاترین مقام سفارت جمهوری اسلامی(کاردار سفارت) در اتاوا ابلاغ کرده اند. همچنین آقای استفن هارپر، نخست وزیر کانادا در تاریخ ۱۷ ماه جون در مجلس فدرال کانادا اعلام کرد که "موضع دولت کانادا در برابر ایران کاملا آشکار است و بارها در سازمان ملل متحد و جاهای دیگر در زمینه غیرقابل پذیرش بودن سابقه رفتارهای ایدئولوژیک و ضد حقوق بشری دولت ایران اعتراض کرده است. ایران باید اعمال خشونت نسبت به شهروندانش را متوقف کند، زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران دستگیر شده را آزاد کند و اجازه دهد رسانه های ایرانی و خارجی منصفانه رویدادها را گزارش کنند." آقای هارپر همچنین در مجلس فدرال کانادا اعلام کرد "دولت ما با افتخار در کنار مردم ایران و اعضای کامیونیتی ایرانی در کانادا که خواستار شفافیت کامل در بررسی تقلبات انتخاباتی اخیر هستند، ایستاده است."

در نامه وزیر امور خارجه کانادا به دکتر فرخ زندی، همچنین به پیشنهاد قطعنامه ای از سوی آقای جان واتسون، نماینده مجلس فدرال و رابط دولت کانادا با کامیونیتی ایرانی اشاره شده است. در این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسیده تاکید شده است:"در جهت همبستگی و حمایت از مطالبات آزادیخواهانه مردم ایران، مجلس فدرال کانادا خواستار توقف نقض حقوق بشر و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران است".

لازم به یادآوری است که موضع گیریهای نخست وزیر کانادا، وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس فدرال در رسانه های کانادایی از جمله روزنامه نشنال پست نیز انعکاس گسترده ای داشته است.