مینو همیلی ـ روز دوشنبه ۱۰ اگوست برای اعلام حمایت از اعتصاب کنندگان به اتاوا رفتم چرا که فکر کردم صرف اعتراض اینترنتی به جنایت اخیر در اشرف کافی نیست.

شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


 
اعتصاب کنندگان در مقابل سفارت ایران در اتاوا

روز دوشنبه ۱۰ اگوست برای اعلام حمایت از اعتصاب کنندگان به اتاوا رفتم چرا که فکر کردم صرف اعتراض اینترنتی به جنایت اخیر در اشرف کافی نیست.


 

از۲۸ جولای مقابل سفارت امریکا و وزارت امور خارجه کانادا در اتاوا، همچون سایر نقاط دنیا تحصن و اعتصاب غذا آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. تعداد زیادی از هواداران سازمان مجاهدین، خانواده های ساکنان اشرف و سایر ایرانیان آزادیخواه هر روزه در این تحصنها شرکت می کنند و هدف از آن، اعتراض به جنایت اخیر درکمپ اشرف که  9 کشته و بیش از ۴۵۰ زخمی و ۳۶ گروگان به جای گذاشته است میباشد. ۱۲ نفراعتصاب غذا کننده که در چهاردهمین روز اعتصاب خود بودند اعلام کرده اند، تا امنیت اشرف توسط تضمین کننده آن یعنی دولت امریکا و یا سازمان ملل تامین نشود به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. تحصن روز دوشنبه درست برنامه ریزی شده بود و من اعتصاب کنندگان را انسانهایی مصمم و خستگی ناپذیر یافتم .


 

این تحصن و اعتصاب غذا انعکاس زیادی در مطبوعات و تلویزیونهای CTV، روزنامه  Le Droit  و رادیو و تلویزیون CBC داشته است.

 


 

به عنوان یک فعال حقوق بشر و پناهندگی طی سخنرانی خود اعلام کردم حمله وحشیانه دولت عراق به پناهندگان بی دفاع ساکن اشرف آنهم در مقابل چشمان حیرت زده مردم دنیا زیر پا گذاشتن کلیه استانداردهای بین المللی در برخورد با پناهنده و تعرض به اپوزیسیون ایرانی و به بشریت است و وظیفه هر انسان آزادیخواه و مدافع حقوق بشری است تا به هر وسیله ممکن به آن اعتراض کند.