عده ای از فعالان جنبش زنان، اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و ادوار تحکیم وحدت، روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه، ضمن ملاقاتی با خانواده عبدالله مومنی

 

شهروند  ۱۲۴۲ ـ پنجشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۰۹


 

۴۷ روز از بازداشت عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) می گذرد. این در حالی است که اعضای خانواده او، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه، تنها به مدت ۱۰ دقیقه موفق به ملاقات با وی شده اند.


 

عده ای از فعالان جنبش زنان، اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و ادوار تحکیم وحدت، روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه، ضمن ملاقاتی با خانواده این فعال دانشجویی آخرین وضعیت او را جویا شدند. طبق اظهارات فاطمه آدینه وند همسر عبدالله مومنی، روز پنجشنبه، این فعال دانشجویی طی تماسی که با خانواده خود داشته از آنان خواسته تا برای او لباس ببرند.


 

فاطمه آدینه وند و فرزندانش به همراه خواهر و برادر مومنی روز چهارشنبه پس از حدود ۳ ساعت انتظار سرانجام به مدت ۱۰ دقیقه اجازه ملاقات با وی را پیدا نمودند. این ملاقات در حیاط زندان اوین انجام شد. وضعیت جسمی و روحی عبدالله مومنی از سوی همسر و فرزندانش نامساعد گزارش شده است به نحوی که حتی برای راه رفتن باید به وی کمک می کردند. سخنگوی ادوار، هنگام صحبت کردن، چانه و صدایی لرزان داشته و ریش بلند و کاهش چشمگیر وزن، حاکی از وضعیت نامناسب او در زندان است. به گفته خانواده مومنی، این فعال دانشجویی از محل نگهداری خود بی اطلاع بوده و در سلول انفرادی به سر می برد. همچنین دستگاه شنودی در هنگام ملاقات توسط مامورین استفاده شده و آنها در پاسخ به سئوال همسر مومنی مبنی بر اینکه چرا صدای ما را ضبط می کنید گفته اند: "قانون است".