شنبه شب، ۲۸ مارچ، از ساعت هشت و نیم تا نه و نیم، بسیاری چراغ ها را خاموش کردند تا در کارزار "ساعت زمین" مشارکت داشته باشند

شهروند ۱۲۲۳ – ۲ اپریل ۲۰۰۹


 

شنبه شب، ۲۸ مارچ، از ساعت هشت و نیم تا نه و نیم، بسیاری چراغ ها را خاموش کردند تا در کارزار "ساعت زمین" مشارکت داشته باشند. این دومین سالی بود که تورنتویی ها همراه با حدود ۴۰۰۰ شهر دیگر در ۸۰ کشور جهان، یک ساعت چراغ ها را خاموش کردند تا انرژی کمتری مصرف شود و زمین یک ساعت نفس راحتی بکشد.

این برنامه ی جهانی را طرفداران محیط زیست ترتیب داده اند و مشارکت تورنتویی ها بسیار خوب بود به طوری که رکورد مصرف برق در ساعت زمین سال گذشته را شکستند. در این ساعت کنتور شرکت برق تورنتو مصرفی معادل ۲۵۴۵ مگاوات را نشان داد که ۱۵ درصد زیر مصرف معمول در این ساعت بود و ۷ درصد کمتر از مصرف سال گذشته در "ساعت زمین" .

هزاران تن در میدان ناتان فیلیپس گرد آمده بودند تا با شمارش معکوس شروع "ساعت زمین" را با یک کنسرت مجانی جشن بگیرند. وقتی عقربه ها به ساعت هشت و نیم رسید، همراه با فریاد شادی مردم، شهرداری در تاریکی فرو رفت و اکثر آسمانخراش های دان تاون نیمه خاموش شدند.

اکثر مغازه های راسته ی خیابان یانگ چراغ هایشان را خاموش کرده بودند.

 دیوید میلر شهردار تورنتو در میان مردمی که در میدان ناتان فیلیپس مقابل شهرداری گردآمده بودند حاضر شد و گفت، مردم با استقبالشان از برنامه ی یک ساعت خاموشی نشان دادند که دلشان می خواهد آنچه که برای محیط زیست درست است، انجام دهند. شهردار چنین شهری بودن، خود امتیاز بزرگی ست.

کارزار "ساعت زمین" در سال ۲۰۰۷ از سوی بنیاد حیات وحش جهانی واقع در سیدنی استرالیا راه اندازی شد تا توجه عمومی را نسبت به تغییرات آب و هوایی برانگیزد. به سرعت این کارزار ۳۵ کشور را در سال ۲۰۰۸ در بر گرفت که کانادا یکی از آنان بود. امسال ۸۰ کشور و حدود ۴۰۰۰ شهر در این برنامه مشارکت داشتند. سازماندهندگان می گویند که یک بیلیون نفر یک ساعت را در تاریکی گذرانده اند در مقایسه با سال گذشته که ۵۰ میلیون تن مشارکت داشتند.

در فرانسه، برج ایفل در تاریکی فرو رفت، در تورنتو، سی ان تاور، برج ۵۵۳ متری خاموش شد و در آتن چراغ های آکروپولیس، سمبل تمدن غربی خاموش شد.

همینطور هتل ها و رستوران ها با نور شمع به مشتریانشان خوشامد گفتند. و ده ها هزار خانه با خاموش کردن چراغ هایشان، به محیط زیست و زمین رای دادند.

در این کارزار ۲۵۰ شهر کانادا مشارکت کرده بود.

گفته می شود که همه گیر شدن این کارزار ممکن است روی تصمیم دولت ها برای امضای توافقنامه جهانی روی تولید گاز کربن در کنفرانس ماه دسامبر تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در کپنهاگ، تاثیر بگذارد. 

چین نیز برای اولین سال در این کارزار شرکت کرده بود و چراغ های برج ها و تاسیسات المپیک را خاموش کرد.