چهارمین جلسه محاکمه شماری از شخصیت های معترض به نتیجه انتخابات همراه با قرائت اعترافنامه سعید حجاریان برگزار شد و دادستان درخواست انحلال حزب مشارکت را مطرح ساخت.


شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: چهارمین جلسه محاکمه شماری از شخصیت های معترض به نتیجه انتخابات همراه با قرائت اعترافنامه سعید حجاریان برگزار شد و دادستان درخواست انحلال حزب مشارکت را مطرح ساخت.


سه شنبه، ۲۵ اگوست (۳ شهریور)، خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – از مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان برخی از متهمان حاضر در دادگاه نام برد.

فارس اسامی برخی دیگر از متهمان این جلسه را گزارش کرده است که عبارتند از فیض الله عرب سرخی، سعید شریعتی، کیان تاجبخش، صادق نوروزی، شهاب طباطبائی، هدایت آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز، علی تاجرنیا، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و محمد رضا جلایی پور.

در جلسه روز سه شنبه، کیفرخواست دستجمعی توسط شخصی که از او با نام سپهری، معاون دادستان تهران، یاد شده قرائت شد که در آن متهمان پرونده، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به انجام "کودتای نرم" از طریق تحریک و طراحی تظاهرات مردم علیه تقلب در انتخابات متهم شده اند.

در این جلسه، مطابق روال قبلی، تعدادی از متهمان به اعتراف علیه خود پرداختند و به گزارش خبرگزاری فارس، اعترافات سعید حجاریان "تئوریسین برجسته اصلاح طلبان" توسط سعید شریعتی قرائت شد.

براساس این اعترافنامه، سعید حجاریان از "این همه جور و عدوان که بر مردم و نظام اسلامی" رفته ابراز انزجار کرده و گفته است که "مرتکب خطاهای سهمگین شده ام و از خطاها اظهار تبرئه و ندامت می کنم."

براساس اعترافنامه قرائت شده در دادگاه، سعید حجاریان تدریس علوم انحرافی در دانشگاه ها، دسترسی دانشگاهیان به کتب و منابع علمی متنوع، استخدام اساتید تحصیل کرده بخصوص تحصیلکردگان در دانشگاه های خارج را از جمله دلایل آشنایی ایرانیان با دستاوردهای جدید در علوم انسانی می داند و آن را عامل رواج دیدگاه هایی توصیف می کند که با شرایط ایران سازگاری ندارد.

نمایش جلسات قبلی این دادگاه از شبکه تلویزیون دولتی ایران و انتشار جزئیات آن در رسانه ها با انتقاد گسترده و در مواردی استهزا در سطح داخلی و بین المللی مواجه بوده و حتی باعث صدور بیانیه های چند تن از مراجع تقلید در مذمت این نوع محاکمه و بی اعتباری دادگاه شد.