عکس های شادی قدیریان در کوئین ۲

عکس های علی کامران، گوهر دشتی و آیدین مطلبی در کوئین ۱

لیدا علیرضایی ـ امسال دومین سال شرکت کویین گالری در فستیوال عکس کنتاکت در تورنتو بود. فستیوالی که ۱۵ سال است میزبان بیش از ۲۰۰ گالری و بیش از ۱۰۰۰ هنرمند ملی و بین المللی است. ویژگی این فستیوال اما برای جامعه ایرانی تورنتو شرکت دوباره ی کویین گالری بود اما اینبار با یک خبر ویژه.

با مدیریت ماهرخ آهنخواه کوئین شماره دو درست روبروی کوئین مادر افتتاح شد

کویین گالری شعبه دوم نیز به همراه این فستیوال آغاز به کار کرد. کویین گالری جدید که واقع در خیابان کویین شرقی است اولین نمایشگاه خود را به نمایش دو سری از کارهای شادی قدیریان اختصاص داد. هنرمند شناخته شده ایرانی که برخلاف اکثر هنرمندان شناخته شده ایران در داخل ایران زندگی می کند، کار می کند و با محیط خود و کنتراست های زمانی که در غالب کارهایش دیده می شود عموما بر محور زن اثر خلق می کند. هنرمند کانسپچوالی که دیدن تک تک آثارش به طور یقین لحظاتی تفکر را برای بیننده به ارمغان می آورد.

 انتخاب درست کارهای شادی قدیریان برای کنتاکت فستیوال و همچنین برای افتتاح کویین گالری جدید را نیز می توان از کارهای بسیار هوشمندانه دانست. همنشینی کارهای شادی قدیریان با مساله افتتاح این گالری، یادآور سختکوشی و هدفمندی زن ایرانی ست. تلاش های  ماهرخ آهنخواه  مدیر این دو گالری طی دو سال اخیر که از افتتاح اولین شعبه کویین گالری می گذرد برای هنرمندان ایرانی همیشه قابل تقدیر بوده است.

علی کامران با دو هنرمند عکاس دیگر در شعبه اصلی کوئین نمایشگاه عکس دارد

اما کنتراست های زمانی شادی قدیریان معمولا به قدر کفایت بیننده را درگیر تاریخی می کند که بر زن گذشته است.

اما در شعبه اول کویین گالری این بار سه هنرمند دیگر ایرانی کارهای خود را در قالب کنتاکت فستیوال به نمایش گذشته اند. علی کامران هنرمند جوانی که برای دومین بار در این فستیوال کارهای خود را که اساسا بر محوریت زن و به شکلی جدید و زیبا در عرضه آماده شده اند نمایش می دهد. علی کامران این بار با ترکیبی پیچیده از فرم و رنگ و تکنیک،  ذهن را مجبور به پیدا کردن مفهوم می نماید.

گوهر دشتی هنرمند دیگری که عقیده دارد نشانه خلاقیت تصویری محدود به حادثه یا اتفاقی غیره منتظره نیست، بلکه خلاقیت تعاملی تصویری است بین آنچه که دیده می شود و آنچه که تصویر می شود. گوهر دشتی در این فستیوال با نگاهی ساده، اما بسیار عمیق به بررسی سه بخش متفاوت از زندگی زنی می پردازد که در جامعه ی ایران به گذران زندگی حرفه ای و  شخصی خود مشغول است .

هنرمند دیگر ایرانی، آیدین مطلبی جوان است که با انتخاب قطع بزرگ کارهایش سعی در یادآوری حادثه ای دارد. کارهایی که با  تمرکز با حضور مردم در خیابان های ایران در دو سال پیش به طور ناگهانی بیننده را در قالب کسی فرو می برد که گویی همان موقع، همانجا در همان خیابان سعی در گفتن حرفی دارد که گویا سالهاست که از دهان بیرون نیامده.

جشنواره کنتاکت که بزرگترین رویداد عکاسی جهان و جشنواره ای بسیار مهم برای کانادا است تا تاریخ۳۱ ماه می در هر دو کویین گالری برقرار می باشد.