کانون نویسندگان ایران “در تبعید” هشدار می دهد که رهبران  جمهوری اسلامی  و دولت امریکا با شتابی بی سابقه سرزمین مان ایران و منطقه خاورمیانه را به لبه پرتگاه نابودی سوق می دهند. اکنون تنش وتهدید و اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و مداخله گرانه از سوی دولت امریکا و حکومت اسلامی ایران از حدّ حرف و رجزخوانی فراتررفته است، ترورِ قاسم سلیمانی تروریست و موشک پرانی های جمهوری اسلامی خطر بروز جنگ را افزایش داده است، جنگی که بی تردید ویرانگر و خانمانسوز خواهد بود، جنگی که تلفات جانی ونابودی اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بهمراه خواهد داشت، و تنها سود آن به کیسه کارتل ها وشرکت های نفتی و نظامی ریخته خواهد شد.

ماجراجوئی ها و اقدام های تروریستی دولت دونالد ترامپ و رژیم ولایت فقیه جنگی را به مردم ایران و منطقه خاورمیانه تحمیل خواهد کرد که علاوه بر کشتارمردم، گسترش  و افزایش اختناق، خشونت، فقر، بیکاری و دیگر مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به همراه خواهد داشت. در این میانه نمی باید نقش مهمی را که دولت سلطه گر آقای ترامپ با ترور قاسم سلیمانی تروریست ایفا کرد نادیده گرفت، دولت امریکا با ترورِ تروریست پیامدهای خیزش  آزادیخواهانه و عدالت جویانه آبانماه را به سایه بُرد و شرایط نجات و تقویت جمهوری اسلامی را در بحرانی ترین دوران حیاتش فراهم ساخت.

علاوه بر آنچه اشاره شد باید بخاطر داشت که رژیم جمهوری اسلامی تمامی سرکوب هایی را که تاکنون اعمال کرده همچنان ادامه خواهد داد، به ویژه نویسندگان، هنرمندان و روشنفکرانی که زبان گویای جامعه هستند را  سرکوبگرانه و وحشیانه واداربه سانسور و به زندان محکوم خواهد کرد.  تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی ستمگری هائی که به اهل قلم و هنر روا داشته  به بهانه جنگ با تمامی جامعه نیز روا خواهد داشت.

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” اقدام های تروریستی و سلطه گرانه دولت امریکا و جمهوری اسلامی را محکوم می کند و از مردم میهنمان  انتظار دارد فریاد اعتراض خود علیه  جمهوری اسلامی وجنگ افروزان را رساتر کنند . نمی باید به جمهوری اسلامی فرصت و امکان سرپوش نهادن بر خیزش آبانماه و جنایت هائی که مرتکب شده است را داد. جمهوری اسلامی اکنون فرصت مناسبی برای سرکوب گسترده تر مبارزات مردم و جنبش های سیاسی، مدنی و صنفی یافته است.

ما از همۀ کسانی که به سعادت و بهروزی مردم میهنمان می اندیشند، از همه کسانی که آزاداندیشی و آزادیخواهی گوهر اندیشگی و رفتارشان است می خواهیم فریاد نه به جمهوری اسلامی ، نه به جنگ را به هر طریقی که می توانند پُرطنین ترکنیم و از نهادها و مجامع  صلح طلب در ایران و جهان بخواهیم بر تلاش خود برای کاهش تنش و ماجراجوئی، و تدارکات جنگی دولت امریکا و جمهوری اسلامی بیافزایند.   

کانون نویسندگان ایران در تبعید”

۸ ژانویه ۲۰۲۰ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸