جایزه امسال آنا پولیتکوفسکایا، به کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران تعلق گرفت

 

شهروند ۱۲۵۰ ـ پنجشنبه  8 اکتبر ۲۰۰۹


 

جایزه امسال آنا پولیتکوفسکایا، به کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران تعلق گرفت. این جایزه را یک گروه مدافع حقوق بشر که با خشونت علیه زنان در مواقع بروز جنگ و مناقشات مبارزه می کند به کمپین یک میلیون امضاء به خاطر شجاعت و پایداریش در دفاع از حقوق زنان در ایران اهداء کرد.


آنا پولیتکوفسکایا روزنامه نگار زن روسی ِ مدافع حقوق بشر سه سال پیش در چنین روزی در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید و خانواده اش می گویند آمران و عاملان واقعی قتل او هنوز بازداشت و محاکمه نشده اند