نتایج ابتدایی انتخابات، آرای آقای کرزای را حدود پنجاه و پنج درصد اعلام کرده بود، اما تایید این نتایج به دلیل بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، حدود دو ماه وقت گرفت.


شهروند ۱۲۵۲  پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹


 

نتایج ابتدایی انتخابات، آرای آقای کرزای را حدود پنجاه و پنج درصد اعلام کرده بود، اما تایید این نتایج به دلیل بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، حدود دو ماه وقت گرفت.

شماری از مسئولان به بی بی سی گفته اند که با ابطال بخشی از آرا، کرزای قادر به تکمیل بیش از پنجاه درصد آرا برای برنده شدن در انتخابات نشده است.

بر اساس قانون، حالا انتخابات افغانستان، میان حامد کرزای و نزدیک ترین رقیب انتخاباتی او، عبدالله عبدالله، به دور دوم خواهد رفت؛ با این حال، ستاد انتخاباتی حامد کرزای گفته که آنها هنوز منتظر اعلام رسمی نتایج از سوی کمیسیون انتخابات هستند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در گزارش روز دوشنبه، نوزدهم آگوست، اعلام کرد که آرای ۲۱۰ مرکز رای دهی به دلیل تردید در مورد سلامت آنها باطل شده است.

این کمیسیون می گوید، "شواهد واضح و قابل قبولی" مبنی بر تقلبی بودن آرای این مراکز انتخابات در دست دارد که در سراسر افغانستان موقعیت داشته اند.

ناظران اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بودند که در مورد سلامت حدود یک و نیم میلیون رای ریخته شده به صندوقها در انتخابات بیستم آگوست تردید وجود دارد که بیش از یک میلیون از این آرا، مربوط به حامد کرزای می شود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان ظرف حدود دو ماه گذشته سرگرم بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات بوده است.

این کمیسیون نتایج کار خود را به کمیسیون انتخابات افغانستان تحویل داده و این کمیسیون باید نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند.