شهروند- بر اساس یک مطالعه ی جدید بین المللی، ماهی آمور، یکی از چهارگونه ی کپور آسیایی، توانسته است راه خود را به دریاچه های بزرگ میشیگان، ایری و انتاریو باز کند. این خبر، خبر چندان خوبی نیست زیرا به گفته ی کارشناسان، حضور این گونه ی ماهی می تواند برای اکوسیستم دریاچه های بزرگ ریسک و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. ماهی آمور، بر اساس طبیعت مهاجمش، برای به دست آوردن غذای خود به ماهی های بومی  این دریاچه ها حمله کرده و با آنها به شدت رقابت می کند و می تواند در درازمدت به اکو سیستم آسیب زده و بر محیط غالب گردد. این گونه ی ماهی حدود ۳۰ سال است که در این دریاچه ها زندگی می کند، اما تا کنون تمامی آنها عقیم بودند و قدرت باروری نداشتند، اما از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بسیاری از این گونه ی ماهی که قدرت باروری بالایی دارند و خارج از این دریاچه ها متولد شده اند توانسته اند راه خود را به این دریاچه ها پیدا کرده و در آنها ساکن شوند.

وزیر اقیانوس و شیلات کانادا اعلام کرده است که باید جلوی تکثیر هرچه بیشتر این گونه ی ماهی در دریاچه های هر دو طرف مرز گرفته شود و کانادا به نوبه ی خود تمام تلاشش را در این زمینه انجام خواهد کرد، زیرا محافظت از دریاچه های بزرگ یک وظیفه ی ملی است.