۲۹ اکتبر سال ۱۹۶۹، دو دانشگاه در کالیفرنیا اولین اطلاعات را بین کامپیوترهای خود ردوبدل کردند و این آغازی شد بر جهانی شدن دنیای اینترنت که … 

شهروند ۱۲۵۳  پنجشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹


 

۲۹ اکتبر سال ۱۹۶۹، دو دانشگاه در کالیفرنیا اولین اطلاعات را بین کامپیوترهای خود ردوبدل کردند و این آغازی شد بر جهانی شدن دنیای اینترنت که امروزه برای استفاده کنندگان آن، تصور نبودش بسیار سخت است.


 

اگر کامپیوتر و اینترنت نبود، قرن بیست و یکم به چه شکلی درمی آمد؟

در اواخر دهه ی ۶۰ ادارات دولتی آمریکا و ناسا از کامپیوتر استفاده می کردند.

دوم سپتامبر ۱۹۶۹، در آزمایشگاه دانشگاه لس آنجلس در کالیفرنیا، دو کامپیوتر به صورت آزمایشی اطلاعاتی را با یک کابل ۱۵ فوتی باهم ردوبدل کردند. بعداً پژوهشگران دانشگاه استنفورد هم به این پروژه پیوستند و ۲۹ اکتبر ۶۹ اولین اطلاعات بین دو کامپیوتر دانشگاه لس آنجلس و استنفورد مبادله شد و اینترنت پا به عرصه ی حیات گذاشت.

بعدها دانشگاه های دیگری در سانتاباربارا و یوتا به پروژه پیوستند و دهه ی هفتاد آغاز راهیابی اینترنت به این سو و آن سوی جهان شد، ولی تا دهه ۹۰ هنوز آنچنان همه گیر نشد تا اینکه یک فیزیکدان انگلیسی به نام "لی"Web را اختراع کرد و شرکت های فراهم کننده ی اینترنت همچون "امریکا آن لاین" برای اولین بار میلیونها انسان را به هم وصل کردند. امروزه یک چهارم جمعیت زمین از اینترنت استفاده می کنند.