روز یکشنبه ۱۷ جولای از ساعت ۱۲ تا سه بعدازظهر در پارک الگین میلز برنامه سالانه باربیکوی دکتر مریدی برگزار و با استقبال خوب ساکنان ریچموندهیل روبرو شد. از ویژگی های آن حضور هنرمندان و ورزشکاران کامیونیتی های مختلف ساکن ریچموند بود که به هنرنمایی پرداختند و با اجرای برنامه های متنوع روزی پر از شادی و لبخند را برای شرکت کنندگان به ارمغان آوردند.

برگزاری چنین برنامه هایی به نزدیکی مردم و به شناخت آنان از نمایندگانشان کمک شایانی می کند و نیز انگیزه ای برای آنان به وجود می آورد که با شرکت در انتخابات و رای به نمایندگان دلخواهشان به امر دمکراسی یاری رسانند. 

  

دکتر رضا مریدی در میان هنرمندانی که برنامه اجرا کردند

 

داوطلبان در حال سرو ساندویچ

استقبال از این برنامه به گونه ای بود که یکی از برگزارکنندگان برنامه به شهروند گفت، تا ساعت ۲ بعدازظهر بیش از ۲۰۰۰ ساندویچ بین شرکت کنندگان پخش شد و چون حضور جمعیت بیش از پیش بینی آنان بوده هزار ساندویچ دیگر هم علاوه بر آن تدارک دیده شد.