شهروند ـ روز پنجشنبه ۱۲ جون ۲۰۱۴، مردم استان انتاریو به پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان مجلس و حزب رهبری کننده ی انتاریو را انتخاب کنند.

کاتلین وین و حزب لیبرال موفق شدند در این انتخابات اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورند و دولت خود را از اقلیت به اکثریت ارتقا دهد.

با وجود مبارزه سختی که میراث دولت مگنتی برای کتلین وین به جای گذاشته بود، رای دهندگان تصمیم گرفتند فرصت تازه ای به دولت وین بدهند و برای اولین بار او را به عنوان اولین نخست وزیر زن استان انتاریو انتخاب کردند.

تیم هوداک، رهبر محافظه کاران پیشرو با از دست دادن ده کرسی پیشین، شکست را پذیرفت و از رهبری حزب کناره گیری کرد. او خود از حوزه ی نیاگارای غرب و گلن بوروک به مجلس راه یافت.

kathleen_wynne

علیرغم تمام پیش بینی ها و نظرسنجی هایی که رقابت بین لیبرال و محافظه کاران پیشرو را تنگاتنگ نشان می داد، وین پیروزی قاطعی هم در آرای مردمی و هم کرسی های مجلس به دست آورد.

وین در نطق پیروزی اش خطاب به هواداران گفت: شما اعتمادتان را به ما نشان دادید و ما نمی گذاریم پشیمان شوید. وین گفت که از فرماندار انتاریو خواهد خواست تا ظرف مدت ۲۰ روز همان بودجه ی لیبرال ـ که با عدم حمایت آندریا هوروات، رهبر ان دی پی، تصویب نشد و باعث برگزاری انتخابات گردید ـ  به مجلس ارائه شود.

در این انتخابات لیبرال از ۴۸ کرسی پیشین به ۵۹ کرسی رسیدند. محافظه کاران پیشرو از ۳۷ کرسی به ۲۷ کرسی تنزل کردند و دمکرات نو همان ۲۱ کرسی پیشین را حفظ کرد. مجلس قانونگذاری انتاریو دارای ۱۰۷ کرسی است. آندریا هوروات که در حوزه خود ـ همیلتون مرکزی ـ برنده انتخاب شد، در نطقی که در جمع هوادارانش کرد، گفت که همچنان به مبارزه برای حقوق مردم ادامه می دهد.

او در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید”رای مردم انتاریو به لیبرال ها آیا به این معنی است که آنها فساد لیبرال ها برایشان مهم نبوده؟” گفت: انتخاب مردم قابل احترام است و به هر حال آنها رأی دادند.

استفان هارپر، نخست وزیر کانادا نیز در پیام تبریک به وین گفت، منتظر همکاری با او است.

کاتلین وین، اولین نخست وزیر زن انتاریو، در پی استعفای دالتون مک گینتی رهبر لیبرال انتاریو، در انتخابات درون حزبی به رهبری حزب لیبرال انتاریو انتخاب شد و از ۱۶ ماه پیش در مقام نخست وزیر انتاریو دولت اقلیت لیبرال ها را پیش برد. وین در جریان مبارزه انتخاباتی زمان و انرژی زیادی را صرف رفع حملات مربوط به تصمیمات اتخاذ شده توسط رهبر پیشین ـ دالتون مک گینتی ـ  کرد. تصمیم برای لغو دو نیروگاه گازی در انتاریو هزینه ای به میزان ۱.۱ میلیارد دلار به مردم استان تحمیل کرد.

بیش از ۹.۲ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند، اما با وجود اینکه پیش بینی حکایت از مشارکت کم می داد، بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط بر سر صندوق های رای گیری حضور یافتند.