کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که ۴ نفر از اعضای رهبری سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی …


شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که ۴ نفر از اعضای رهبری سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر توسط نیروهای امنیتی احضار و برای گذراندن دوران حبس بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند. علی نجاتی؛ رئیس هئیت مدیره سندیکا، نیز منتظر است که هر لحظه حکم زندان او را اجرا کنند.

سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۷ در خوزستان و با حضور ۵۰۰۰ نفر از کارگران این مجتمع تشکیل شد. این اتحادیه کارگری توسط فدراسیون جهانی کارگران صنایع غذایی و کشاورزی به رسمیت شناخته شده است.

در روز دوم آبان ماه سال جاری، این سندیکا طی نامه ای از سازمان جهانی کار در مورد محاکمه اعضای سندیکا و نقض پیمان های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، درخواست کمک کرد. در این نامه جزئیات فعالیت های مسالمت آمیز این سندیکا در اعتراض به دستمزهای معوقه تشریح شده است که هیچ پاسخ مثبتی از طرف مسئولان دریافت نکرد و بنا براین منجر به تشکیل سندیکا در سال ۱۳۸۷ شد که بر اساس الزامات ایران به عنوان عضو سازمان جهانی کار، این سندیکا باید یک واحد قانونی تلقی شود. در این نامه به اخراج اعضای سندیکا و محاکمه رهبری این اتحادیه اعتراض شده است و از سازمان جهانی کار خواسته شده است که در دفاع از اعضای این سندیکا اقدامی اساسی کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآور می شود که منصور اسانلو و ابراهیم مددی؛ دو تن از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و همچنین فرزاد کمانگر، هاشم خواستار، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از کانون های صنفی معلمان ایران فقط به خاطر فعالیتهای خود برای سازماندهی که حقی حفاظت شده در قوانین بین المللی است، در زندان بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات خواست که اتهامات فعالان و اعضای اتحادیه های کارگری را لغو کنند و آنها را به همراه همه کسانی که صرفا به خاطر حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده اند، فورا آزاد کنند.