شهروند- علی شریفیان: بعد ازظهر روز دوشنبه سام هاموند، دبیرکل فدراسیون آموزگاران مدارس ابتدایی انتاریو و خانم لیز ساندالز اعلام کردند که اختلافات بین دو طرف حل شده و به توافق رسیده اند. ۷۸ هزار آموزگار عضو   ETFO از بهار امسال به عنوان اعتراض به دولت کم کاری و اعتصاب نوبتی خود را شروع کرده بودند.

روز دوشنبه پس از جلسات متعدد و کشمکش بسیار بالاخره این فدراسیون که در آموزش کودکان نقشی بسیار مهم دارند توانستند با دولت به توافق برسند. خانم ساندالز پس از اعلام این خبر گفت: «من می دانم که به توافق رسیدن همیشه آسان نیست و من از همه آنها که کمک کردند تا این توافق حاصل شود، متشکرم

لیز ساندالز وزیر آموزش انتاریو

لیز ساندالز وزیر آموزش انتاریو

قرار است بر اساس این توافق یک و نیم درصد به علاوه یک درصد مزایا به حقوق آموزگاران اضافه شود. اعضای این فدراسیون از آگوست ۲۰۱۴ قرارداد نداشتند و از ماه مه اعتصاب گسسته ی خود را شروع کرده بودند، همچنین رهبران فدراسیون از اعضای خود خواسته بودند که در کارهای فوق برنامه مدارس شرکت نکنند.

خانم ساندالز خاطرنشان کرد: «این توافق به این معنی است که کلاس ها در تمام انتاریو برقرار و آموزگاران مشغول به کار خواهند بود.»