شهروند: سرانجام محدودیت نمایش فیلم مصرف کوکایین کراک راب فورد، شهردار سابق تورنتو و بزرگترین افتضاح سیاسی تاریخ کشور، برداشته شد و اکنون عموم مردم اجازه دارند این فیلم را تماشا کنند.

فیلمی که راب فورد در زمان زندگی اش منکر آن شده بود. اما این فیلم نشان می دهد واقعیتی که راب فورد، در سال ٢٠١٣ و در مقام شهردار تورنتو، انکارش می کرد درست بوده است.

ویدیوی مواد مخدر کشیدن راب فورد منتشر شد

ویدیوی مواد مخدر کشیدن راب فورد منتشر شد

این فیلم تقریبا دو سال بعد از انکار راب فورد در دادگاه عمومی و به عنوان شاهدی برای اثبات جرم دوست فورد، ساندرو لیسی، که به اتهام زورگیری برای باز پس گرفتن مبایلی که حاوی فیلم بود، به نمایش در آمد.

روز ۵ شنبه این اتهام علیه لیسی لغو شد و فیلم اجاره اکران عمومی پیدا کرد و به گفته ی قاضی دادگاه عالی، یان مک دونالد، فصلی زشت در تاریخ  زندگی مدنی تورنتو بسته شد.