محسن پریزاد مقدم و علی مشمولی از اعضای کمپین یک میلیون امضای اصفهان و فعالین دانشجویی، چهارشنبه ۱۳ آبان و در جریان راهپیمایی بازداشت شدند.

شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 

محسن پریزاد مقدم و علی مشمولی از اعضای کمپین یک میلیون امضای اصفهان و فعالین دانشجویی، چهارشنبه ۱۳ آبان و در جریان راهپیمایی بازداشت شدند.

پویا شریفی، فعال دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، روز ۱۲ آبان دستگیر شد. شب قبل از تجمع ۱۳ آبان، ماموران امنیت به خانه پویا شریفی ریختند و او را دستگیر کردند. از آن زمان تاکنون پویا شریفی هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر اطلاع داد، فرزاد اسلامی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز بامداد ۱۳ آبان توسط ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

فرزاد اسلامی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده بینش و دبیر اسبق کانون دانشجویان مسلمان در دانشگاه آزاد تهران مرکز در پی اعتراضات دانشجویان تهران مرکز در شش هفته اول سال تحصیلی به سه ترم تعلیق با احتساب سنوات از سوی کمیته انضباطی دانشگاه محکوم شده بود.

همچنین حمید عظیمی، سعید قاسمی، محمد اسعدی، کوروش یکا، علی مطلبی دانشجویان دانشگاه تفرش در شب ۱۲ آبان از درون خوابگاه توسط نیروهای امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات اراک دستگیر شدند و تا به حال هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

در جریان تجمع ۱۳ آبان تبریز برخی از دانشجویان و جوانان بازداشت شدند. بهنام نیک زاد، عطا علیزاده، موسی ساکت و آرش رهایی از اعضای ستاد جوانان ۸۸ تبریز جزو بازداشت شدگان هستند.

امین وطانی، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف دوشنبه، ۱۲ آبان ماه ۸۸ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

امین وطانی از فعالان ستاد جوانان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود.