شهروند- کانادا همیشه به عنوان یکی از کشورهای بسیار خوب برای به دنیا آوردن و بزرگ کردن کودکان شناخته شده است.

اما خلاف باور عمومی  و جهانی، کانادا رتبه ی بسیار پایینی در زمینه ی بهداشت و سلامت روانی کودکان در جهان دارد و بسیاری از کودکان در این کشور از افسردگی رنج می برند، اقدام به خودکشی می کنند، مورد سو استفاده قرار می گیرندو در بدو تولد از دنیا می روند. بر اساس آخرین آمار دو مرکز تحقیقاتی معتبر و بزرگ در کانادا به نامهای Statistics Canada و Canadian Institute of Health Information صورت کلی سلامت روان کودکان در کانادا بسیار نامطلوب است و ارگان های دولتی چه فدرال چه استانی و چه شهری باید از این مهم اطمینان حاصل کنند که کودکان ما شرایط روانی مطلوب داشته باشند و از مزایای زندگی در کشوری مانند کانادا مانند بزرگسالان بهره مند شوند.

کانادا پنجمین کشور ثروتمند دنیاست اما در رتبه بندی سلامت روان کودکان در مقام ۲۵ ام قرار می گیرد. در سالهای اخیر میزان بستری شدن کودکان به دلیل افسردگی و بیماری های روانی به شدت افزایش یافته است و کانادا به لحاظ میزان خودکشی کودکان جزو یکی از ۵ کشور اول دنیاست. یکی از دلایل عمده ی این آسیب ها فقر و سو استفاده از کودکان است.