روز ۹ نوامبر در ساختمان پیشین پارلمان هلند، مراسم اهدای جایزه حقوق بشر برای دومین بار برگزار شد. برنده جایزه امسال شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان است  


شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 شادی صدر

روز ۹ نوامبر در ساختمان پیشین پارلمان هلند، مراسم اهدای جایزه حقوق بشر برای دومین بار برگزار شد. برنده جایزه امسال شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان است که در "انجمن راهی" به امدادرسانی حقوقی به زنان پرداخته و در کمپین مبارزه با سنگسار نیز فعال بوده است.

 شادی صدر یکی از ۱۱۶ نفری است که کاندید دریافت این جایزه شده بودند. وی از سوی سازمان "هیوس" نامزد دریافت لاله حقوق بشر هلند شده است. 

ماکسیم فرهاخن وزیر امور خارجه هلند (از حزب دمکرات مسیحی)، در سخنرانی خود گفت که شادی صدر این جایزه را به خاطر "شجاعت فوق العاده اش" دریافت می کند. فرهاخن گفت صدر یک فرد عادی است که کاری بزرگ انجام داده است.

شادی صدر پس از دریافت جایزه در سخنرانی خود از دولت ها و جهانیان خواست که به دولت ایران برای نقض حقوق بشر فشار وارد کنند.

 "سیسکا درسلهاوس" سردبیر پیشین مجله هلندی فمینیستی "اوپ- زی" ، ریاست هیات داوران را عهده دار است. علاوه بر سخنرانی و بحث، یک برنامه کوتاه هنری نیز اجرا شد.