اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح روز سه شنبه۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ بعد از انتشار لیستی از اراضی پلاک های مختلف واگذار شده به محصولگرا و خبر اخراج تمام نیروهای اقبالی و روزمزد در اردیبهشت ماه، در ابتدا تمام کارگران بخش های کشاورزی دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع نمودند.

پس از دقایقی تمام کارگران قسمت های مختلف شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کارخانه، خوراک دام و تجهیزات، مهندسی، فضای سبز و حتی ترابری و حراست به کارگران کشاورزی پیوستند و در محوطه شرکت جمع شدند و پس از بی پاسخی مسئولان شرکت دست به راهپیمایی در بازارچه محله هفت تپه با سر دادن شعارهایی همچون “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی”و “کارگر هفت تپه گرسنه است گرسنه است”زدند.

کارگران خشمگین در مسیر راهپیمایی بنرهای تبریک سال نو را که توسط کارفرمای شرکت در منطقه هفت تپه نصب شده پاره کردند و آتش زدند و در جلوی در ورودی اصلی شرکت با آقای ارپناهی یکی از پیمانکاران درگیر شدند که او با وساطت نیروی انتظامی از مهلکه جان سالم بدر برد.

کارگران نیشکر هفت تپه در آخرین روزهای سال ۹۶ بابت عدم تحقق وعده های داده شده دست به اعتصاب زدند و مقرر شد تمامی شکرهای تولید شده در انبار دپو شود و پول فروش آن جهت پرداخت مطالبات کارگران هزینه شود.

کارگران نیز در این مدت از بارگیری شکر جلوگیری کردند و نگذاشتند یک کیسه شکر هم از شرکت خارج شود.

فقط قسمتی از کارگران حقوق بهمن ماه را دریافت کرده اند و اکثرکارگران حقوق بهمن را دریافت نکرده اند. در ضمن حقوق اسفند و عیدی و پاداش آنان نیز پرداخت نشده است.

واگذاری زمین های کشاورزی به پیمانکار،کارگران فعلی مشغول در این بخش را بیکار خواهد کرد.

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران هشدار دادند که اگر به خواست های آنان توجهی نشود فردا در سه راه خوانساری تجمع خواهند کرد و جاده ترانزیتی اهواز اندیمشک را خواهند بست.