به مناسبت بیستمین سال تصویب پیمان نامه حقوق کودک، یونیسف ایران بیانیه ای صادر کرده که در زیر می خوانید:


شهروند ۱۲۵۶  پنجشنبه  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹


 

برای حمایت از کودکان و دفاع از حقوقشان متحد شویم


به مناسبت بیستمین سال تصویب پیمان نامه حقوق کودک، یونیسف ایران بیانیه ای صادر کرده که در زیر می خوانید:

نزدیک به ۲۰ سال پیش، جهانیان گردهم آمدند تا به کودکان"بله" بگویند؛ با در نظرگرفتن این مسئله که کودکان، یعنی هر انسان زیر ۱۸ سال، مانند بزرگسالان از همه حقوق عمومی بشر برخوردارند و حقوق ویژه ای نیز دارند که نیاز خاص آنان به حمایت را در بربگیرد.

پیمان نامه  حقوق  کودکان،  از  زمان  تصویبش  در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، موجب آغاز یک فرآیند  تغییر اجتماعی شده است تا  دنیایی بنا شود که در آن حقوق کودکان تضمین شده  و مورد حمایت است. دنیایی که دیدگاه جدیدی درباره کودک دارد، آن را جزئی از  اموال والدین یا موجودی درمانده و نیازمند ترحم نمیداند، بلکه او را انسانی با حقوق خاص خود می شناسد.


 

در  ایران،  پیمان نامه  حقوق  کودک نقشی حیاتی در شکل دهی و ارتقا زندگی کودکان از جمله  کودکانی از جوامع آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده، ایفا کرده است که در برخی  از  زمینه  ها  دستاوردهای ایران در رابطه با کودکان هم تراز کشورهای با درآمد بالا بوده است.

هرچند چالشهای  بسیاری نیز همچنان باقیست و گاهی چالشهای جدیدی نیز به قبلی ها اضافه می شود. نمیتوان ادعا کرد که پیمان نامه به همه آنچه که لازم بوده، رسیده است،  اما  زیربنایی بوده تا بتوانیم نقش خود را در تغییر آنچه پیمان نامه به ما گوشزد میکند، ایفا کنیم.

بیستمین  سالگرد  پیمان نامه  حقوق کودک که در تمام جهان در ۲۰ نوامبر با عنوان روز  جهانی  کودک  جشن گرفته میشود، نقطه ای الهامبخش برای شروع ترویج، ارتقا و جشن  گرفتن  حقوق  کودکان  است. روزی که به فعالیتهای بیشتر برای جهانی شایسته کودکان تبدیل می گردد.

یونیسف  ایران  بیستمین  سالگرد  تصویب پیمان نامه حقوق کودک را به همراه شرکای دولتی،  جامعه  مدنی،  بخش خصوصی، اعضای جامعه بین المللی، رسانه های ملی و دیگر ذینفعان  جشن می گیرد. ما شما را دعوت میکنیم تا همراه کودکان باشید و از مجاری و عرصه های منحصر به فرد خود استفاده کنید تا تعهد خود به کودکان را نشان دهید.

بیایید جشن بگیریم و برای ایفای حقوق کودکان در ایران متحد شویم.