شهروند- آریا علوی: ریزش اخیر ۲۵ تن ماسه ای تونل “ویل مری” در یکشنبه صبح تازه ترین مشکل پل ها و جاده های مونترال است که باعث ایجاد ترس در بین رانندگان منطقه شده است.

بیش از ۶۰ درصد رانندگان مونترال در نظرسنجی اخیر گفته اند، از رانندگی و گذر از روی پل ها و تونل های مونترال واهمه دارند. ۹ تن از هر ۱۰ تن در نظرسنجی از وسعت جاده های شهر شدیداً اعلام نگرانی کرده اند. ۱ تن از هر ۵ تن در نظرسنجی اعلام کرده اندکه تصمیم گرفته اند از رانندگی خودروهای خود در مونترال خودداری کنند زیرا بی نهایت نگران وضعیت جاده های شهر مونترال هستند.

بیش از ۳۰ درصد از مردم در نظرسنجی گفته اند که از رانندگی در خطوطی معین خودداری می کنند.

در سال ۲۰۰۸ مهندسان راه در گزارشی از نیاز اساسی و مبرم همین پل”ویل مری” خبر داده بود. و این در حالی ست که هیچکس در وزارت راه و ترابری کبک در مورد تعمیر پل “ویل مری” هیچ گونه نظری نداده است.

در سال ۲۰۱۰ طی گزارشی اعلام شده بود که پل “ویل مری” به هیچ گونه تعمیری نیاز ندارد. در سال ۲۰۰۸ مهندسان کمپانی “SNC Larda

از وجود ترکی در بدنه پل خبر داده بودند و احتمال ریزش آن را در آینده گزارش کرده بودند. در گزارش آمده بود مشخص نیست  که آیا بدنه پل باید تعمیر شود و یا به طور کلی تعویض شود. با این حال “نورمند تت ریالت” مهندس راه و ساختمان و متخصص در امور پل سازی گفته است که مشکل پل یک مشکل اساسی بود.

وزارت راه و ترابری باید پاسخگوی این موضوع باشد که بعد از دیدن گزارش چه قدمی  برای تعمیر پل برداشته است. وزارت راه اعلام کرده است که ریزش پل به دلایل مسائل ساختاری نبوده و احتمالا ساخت و ساز در نزدیک منطقه باعث ریزش پل شده است.

رانندگان مونترال شاهد بسته شدن چندین پل در تابستان امسال خواهند بود زیرا که مهندسان راه و ساختمان نگران وضعیت اکثر پل ها و ساختار شهری مونترال هستند.

۵ سال پیش، ریزش پل در “لوال” که باعث مرگ ۵ تن شد، بحث مفصلی را در مورد وضعیت ساختاری شهر مونترال به دنبال داشت.

تحقیق و جستجوهای  تازه در مورد ریزش اخیر از کم کاری در نگهداری و بازبینی نادقیق از پل نشان دارد.