و همفکری در ارتباط با مبارزه علیه خشونت در خانواده 

با دلی پر درد قتل نسرین طره ای زن و مادری دیگر را به دختر نوجوان و به خانواده سوگوارش همچنین به جامعه ایرانیان تسلیت می گوئیم.این فاجعه که این بار در حومه بزرگ شهر تورنتو اتفاق افتاد نه اولین نه خاتمه دهنده فاجعه خشونت علیه زن که منجر به مرگ شده است، می باشد.

آنچه همه نمی دانیم عمق و گستردگی این معضل اجتماعی در جامعه ایرانی است که به موازات جوامع دیگر صدمات جبران ناپذیر آن را مکرر تجربه می کند.

تردید نیست که هیچ بیماری اجتماعی بدون آگاهی، قبول مسئولیت، همکاری اعضای جامعه و شفاف سازی قابل درمان نخواهد بود و باز تردید نیست که ذهنیت کور، انکار و نادیده گرفتن ناهنجاری های رفتاری و عدم حمایت کارساز و مؤثر از قربانی خشونت خانگی منجر به از دست دادن نسرین های بی شماری خواهد شد.

باشد که این تازه ترین حادثه تلخ و جبران ناپذیر سرآغازی برای بحث و بررسی های بنیادی در آینده ای نه چندان دور باشد. 

 

عباس آزادیان، نسرین الماسی، آرش اسماعیلی، شیدا بامداد، مهرانگیز پورناصح، امیر حسن پور، حلیمه حمیدی، محمد دهقان پور، حسن زرهی، سیماسحر زرهی، پروین صمدزاده، فرح طاهری، شهرزاد مجاب، لیلا مجتهدی،  افخم مردوخی، جمیل مردوخی، عزت مصلی نژاد