به دنبال اقدام بی‌ سابقه مقامات جمهوری اسلامی در توقیف مدال و دیپلم نوبل صلح شیرین عبادی برنده  جایزه صلح نوبل که هفته پیش روی داد، وزیر خارجه نروژ …


شهروند ۱۲۵۷ – پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹

 

به دنبال اقدام بی‌ سابقه مقامات جمهوری اسلامی در توقیف مدال و دیپلم نوبل صلح شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که هفته پیش روی داد، روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر وزیر خارجه نروژ در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام کرد:" این اولین بار است که مقامات یک کشور جایزه صلح نوبل را مصادره و توقیف می کنند.مدال و دیپلم صلح نوبل که در صندوق بانکی‌ شیرین عبادی به همراه بخش دیگری از دارایی‌ها و مدارکی که در آن‌ صندوق نگهداری میشد، توسط ماموران جمهوری اسلامی مصادره شده است.این رفتار برای ما نه تنها حیرت آور که غیر قابل درک می‌‌باشد. 

وزیر خارجه نروژ ، آقای یوناس گهراستوره در ادامه می گوید: یک سال پیش دفتر حقوق بشر توسط مقامات ایرانی‌ در ایران مهر و موم شد و تعقیب و پیگرد خانم عبادی و خانواده‌اش نشان آن‌ است که آزادی بیان در ایران هر روز محدودتر می شود.وزیر خارجه نروژ همچنین می‌‌افزاید، در ملاقات با کاردار جمهوری اسلامی در اسلو به او موضع صریح و روشن نروژ در دفاع از مبارزان حقوق بشر اعلام شد و به او تفهیم کردیم که تحولات ایران با دقت تمام پیگیری تا در همکاری با نهادهای بین المللی از پایمال شدن حقوق انسانی در ایران جلوگیری شود.

در همین رابطه خانم گری لارسن، معاون وزیر خارجه نروژ در گفتگو با تلویزیون سراسری نروژ گفت که به کاردار ایران در اسلو پیام دادیم که رفتار جمهوری اسلامی در توقیف جایزه صلح نوبل به هیچ وجه قابل قبول نیست و من از ایشان خواستم که پیام دولت نروژ را به مقامات ایرانی‌ منتقل کند .

مدیر کل انستیتو نوبل آقای گیر لوندستاد، در گفت و گو با تلویزیون سراسری نروژ می گوید:این اقدام تا به حال سابقه نداشته است. هیچ دولتی تاکنون در مقابل برنده جایزه صلح نوبل چنین صف آرایی نکرده است.آقای لوندستاد می‌‌افزاید همسر خانم عبادی دستگیر و شکنجه شده و تقاضای مبلغ گزافی به عنوان مالیات از او کرده اند که این رفتار مجازات اوست که همسرش برنده جایزه صلح نوبل شده است.

او همچنین می‌‌افزاید که بعد از انتخابات ماه جولای، وضعیت در ایران دشوارتر شده است و جناحی از حکومت موقعیت خود را در نقض حقوق بشر قوی تر می‌کند.

در پاسخ این پرسش که انستیتو نوبل چه خواهد کرد؟ او می گوید کمیته نوبل قدرت اجرائی ندارد، اما روز جمعه بیانیه اعتراضی منتشر خواهیم کرد که امیدوارم همین بیانیه موجب اعتراضات بین المللی و جلب افکار عمومی جهان شود.او باتاکید می گوید که جمهوری اسلامی قوانین بین المللی را نقض کرده  که خود نیز پیمان نامه‌های آن را امضا کرده است.