شهروند- بنا به اظهارات سازمان دهندگان رژه ی غرور در تورنتو که در تاریخ ۲۵ ام ماه جون امسال برگزار خواهد شد، گروه “جان سیاهان مهم است” (Black Lives Matter) به دلیل عدم ثبت نام در این رژه که آخرین مهلت آن تاریخ ۲۰ ماه می بود، در این رژه حضور نخواهد داشت. دلایل عدم ثبت نام این گروه روشن نیست و رهبران آن از پاسخگویی به روزنامه ها سرباز زده اند، اما وعده داده اند که به زودی طی یک بیانیه دلایل عدم حضور خود را در رژه ی امسال از طریق رسانه های اجتماعی اعلام کنند.

این گروه که از فعالان حقوق سیاهان در تورنتو هستند با تحصن در تقاطع خیابان های یانگ و کالج طی رژه ی سال گذشته لیست بلند بالایی از درخواست های خود را به مقامات برگزارکننده رژه تحویل دادند و باعث شدند که رژه ی سال گذشته رنگ و بوی خاصی به خودش بگیرد.

یکی از درخواست های این گروه این بود که پلیس تورنتو حق نداشته باشد در رژه ی سال ۲۰۱۷ با لباس یونیفرم پلیس و با به همراه داشتن اسلحه شرکت کند.

این درخواست با اعتراض هایی از جانب بسیاری از نیروی پلیس همراه شد؛ تا جایی که برخی تلاش کردند تا جلوی بودجه ی شهرداری برای رژه غرور را به همین دلیل بگیرند که البته موفقیت آمیز نبود.

تحصن پارسال به این انجامید که مدیر سازمان برگزارکننده این رژه لیست درخواست های این گروه را امضا کند؛ او بعدا اعلام کرد تنها به این دلیل به این امضا تن داد که رژه ادامه پیدا کند. اما گروه Black Lives Matter به درخواستش درباره ی نیروی پلیس رسید و اگرچه در رژه ی امسال شرکت نمی کند، اما توانست جلوی حضور نیروی پلیس را نیز با لباس یونیفرم بگیرد.