امروز صبح، خبر مرگ ناگهانی جک لیتون، رهبر حزب NDP، دقایقی مرا بهت زده کرد. شاید از آن جهت که همه ما عادت کردیم به زندگی امیدوار باشیم و شاید به خاطر آنکه مرگ بر خلاف کلمه اش که بر زبانمان جاری است، بسیار دور از باورمان حرکت می کند. تجربه گذر دیگران، باید به ما درسی دهد با عنوان ” فردا چون امروز نیست”، به شرطی که آن نیز در کنار مشغله هایمان فراموش نشود.

***

خانواده، گذشته از بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی و فرهنگ پذیر کردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین خانواده، عامل واسطه‌ای است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه ها، سازمان‌ها و جامعه نقش مهمی ‌در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می‌نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه خانواده با نظام پایگاهی جامعه در ارتباط است، موقعیت فرد نیز تا حدودی مبتنی بر موقعیت اجتماعی خانواده‌اش خواهد بود.

مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان، تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آکنده از مهر و محبت، فداکاری و گذشت، صمیمیت و گرمی‌ است. کودکان در جریان اجتماعی شدن، اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‌کنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مسئله برای یکی از افراد خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.

طبعا، اختلاف شرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه انسانها در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار شوند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده، بیکاری، بیماری، نقص عضو و حوادث از جمله مواردی هستند که نیاز به بیمه را هر چه بیشتر بارز و مشخص می کند. آیا هیچ فکر کرده اید اگر روزی عمرتان به سر آمد، کسانی که دوستشان دارید بعد از شما چگونه می توانند اداره زندگی را به عهده بگیرند؟ مورگیج شما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ آیا برای منزلتان بیمه ای گرفته اید؟ آیا از بندهای مختلف بیمه تان اطلاع کافی دارید؟ آیا می دانید که چرا باید به جای بیمه مورگیج، بیمه عمر داشته باشید؟ آیا می دانید خانواده شما و به عبارت صحیح تر هر کسی که آینده او برای شما مهم است می تواند با بیمه عمر شما، زندگی آسوده تری داشته باشد ؟ آیا می دانید با داشتن بیمه های مختلف، خصوصا بیمه عمر، احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری دارید؟  آیا جز این است که عشق، باور و احساسی عمیق و لطیف است که با حس صلح دوستی و انسانیت در تطابق است؟ شما با داشتن بیمه عمر، آینده روشنی را برای عزیزانتان ترسیم می کنید و کسب آرامش روحی و امنیت مالی برای آنها نشانه ای است از ابراز عشق، آینده نگری و دوراندیشی شما به آنچه معتقدید دوستش دارید.

***

من مطمئن هستم”جک لیتون” ، تا آخرین لحظه با بیماری اش نبرد کرد و مانند بسیاری از بیماران، همیشه امیدوار بود.

زندگی، برای به انتها رسیدن، برای هر یک از ما دلیلی می جوید و من آرزومندم همه ما در زمان رفتن، لبخند بزنیم چون امروز…

 

* محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbime