یک شنبه، ۲۲ آذر، هنگامی که آقای بروجردی برای تماس با خانواده خود به کابین تلفن زندان واقع در حیاط بند مراجعه کرد، یک بلوک سیمانی 

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹     


 

ساعت ۳ بعد از ظهر یک شنبه، ۲۲ آذر، هنگامی که آقای بروجردی برای تماس با خانواده خود به کابین تلفن زندان واقع در حیاط بند مراجعه کرد، یک بلوک سیمانی بزرگ به طور ناگهانی از دیوار بلند آن محل سقوط کرده و در کنار پای او متلاشی شد. این حادثه به قدری غیر عادی بود که تمامی زندانیان بند ویژه روحانیت در محل حاضر شدند و حتی مسئولان زندان به آنجا آمده و در جواب اعتراض زندانیان، تنها به غیر مترقبه خواندن این حادثه، اکتفا کردند.

با توجه به اتمام دوره محکومیت، وضعیت بد جسمانی و فشارهای وارده از سوی نهادهای حقوق بشر برای آزادی این زندانی عقیدتی سیاسی، از این به بعد شاهد چنین جنایات و حوادث ساختگی برای از بین بردن او و سایر زندانیان خواهیم بود.