شهروند-  سازمان مالیات بر درآمد کانادا (CRA)  پرونده های مالیاتی ۸۵ کانادایی را در ارتباط با فرارهای مالیاتی، موضوعی که در اسناد پاناما فاش شده است، بررسی می کند. تلاش این سازمان بر این است تا تمام مالیات دهندگان کانادایی که در این اسناد نامشان فاش شده است پرونده شان پیگیری شوند.

سازمان مالیات بر درآمد کانادا تایید کرد که تاکنون حدود ۲۶۰۰ ثبت سند را از اسنادی که از پاناما به دست آمده است، بررسی کرده است، اما این سازمان هنوز هیچ توضیحی راجع به این که چگونه به این اسناد دسترسی پیدا کرده است و اینکه آیا برای گرفتن آنها پولی پرداخت کرده است یا خیر، نداده است.

canada_revenue_agency

همچنین این سازمان می گوید که با کمک دولت های خارجی توانسته است به هزاران اسناد تکمیلی که می تواند در این تحقیقات کمک کننده باشد دسترسی پیدا کرده است، اما به دلایل امنیتی و محرمانه این سازمان نمی تواند توضیحات زیادی درباره ی نحوه ی بررسی پرونده ها تا زمان نهایی شدن نتایج بدهد.

کانادا سالیانه حدود ۶ تا ۷ بیلیون دلار در فرارهای مالیاتی از دست می دهد، اما در پیدا کردن این افراد و مجبور کردن آنها به پرداخت جریمه چندان موفق نبوده است.