آیت‌الله حسینعلی منتظری، یکی از مراجع تقلید شیعیان، به پرسش برخی پیروان خود در زمینه‌ی جنبش اعتراضی مردم ایران و نیز در مورد ولایت مطلقه فقیه  

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹     


 

آیت‌الله حسینعلی منتظری، یکی از مراجع تقلید شیعیان، به پرسش برخی پیروان خود در زمینه‌ی جنبش اعتراضی مردم ایران و نیز در مورد ولایت و ولایت مطلقه فقیه پاسخ داد. این پاسخ‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی وی انتشار یافته است.

در پرسش‌ها آمده که برخی مطرح‌می‌کنند، خواست اصلی مردم براندازی نظام است، زیرا مردم از یک حکومت دینی خسته شده‌اند. حال برخی نیز معتقدند که مردم با اصل نظام مشکلی ندارند. از نظر آیت‌الله منتظری، انتظارات مردم را می‌توان از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت‌آمیز بعد از انتخابات به خوبی فهمید. وی در پاسخ خود می‌نویسد: «مردم در آغاز کار تلقی تقلب در‏ ‏انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی‏ ‏صحیح و مشروع بود، ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه‏ ‏شد، مطالبات خود را بالاتر بردند و سایر نهادها مخصوصا نهادهای‏ ‏سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند».

منتظری هشدار داده است که «اگر حاکمیت به روش کنونی خود‏ ‏ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله» می‌گیرند و «بحران کنونی عمیق تر» خواهد شد.‏ به باور وی، «‏در صورتی که اگر در همان روزهای نخستین با اعتراضات مسالمت‌آمیز‏ ‏مردم برخورد معقول و منطقی شده بود کار به اینجاها کشیده‏ ‏نمی‌شد».

آیت‌الله منتظری اظهار داشته است که شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکنون با مردم بوده‌اند و «امید است تا آخر در راه دفاع از‏ ‏حق و مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم باشند».

 از نظر این مرجع ناراضی، «روی آوردن مردم به رسانه‌های غربی به علت‏ ‏سانسور شدید و یک جانبه‌نگری واضحی است که در صدا و سیمای‏ ‏خودمان وجود دارد، و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی‏ ‏درآمده است که از دروغ‌پردازی نسبت به گروه مقابل و نیروهای مردمی‏ ‏کوتاهی نمی‌کند».

این مرجع شیعه متعقد است که اتهام براندازی به معترضان به این دلیل مطرح می‌شود «تا بتوانند مردم را سرکوب کنند». وی گفته است که نیروهای حاکمیت به احتمال «افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بین مردم میفرستند که‏ ‏نمونه‌هایی از آن شعارها و حتی تخریب اموال عمومی و ایجاد اغتشاش‏ ‏توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسیده است».