شهروند علی شریفیان: رهبر جوان حزب لیبرال و حالا نخست وزیر کانادا به روایت تورنتو استار و خبرگزاری کانادا به عنوان خبرسازترین چهره سال تورنتو و کانادا برگزیده شد. باب هپبورن نویسنده تورنتو استار گرچه به اختصار اما فهرست ده برنده و ده بازنده بزرگ و خبرساز سال ۲۰۱۵ تورنتو را معرفی کرده است.

او به دلیل روشن پیروزی کم نظیر و درخشانش در رهبری حزب لیبرال که حتی خوشبین ترین طرفداران خود لیبرال ها هم به دشواری تصورش را می کردند، ترودو را در صدر قرار داده است. در صدر ده بازنده بزرگ قابل پیش بینی است که هپبورن استفن هارپر را بازنده اول در میان خبرسازترین چهره های سال قرار داده است.

تام مولکر هم در فهرست بازندگان در رده ششم قرار گرفته استcanada-leaders.

هپبورن علت عمده شکست هارپر و مولکر ـ این سیاستمداران با تجربه را ـ دست کم گرفتن جاستین ترودو دانسته است که البته این ظن اکثر ناظران و تحلیلگران سیاسی است.

در گزینش خبرگزاری کانادا، ترودو با ۸۷ درصد آرا خبرسازترین چهره سال ۲۰۱۵ شده است. دلیل این گزینش که در اتاق خبرها و به وسیله دبیران و سردبیران خبرهای رسانه های معتبر کانادا انجام می شود، علت بازهم پیروزی بزرگ ترودو در انتخابات بوده است.

نکته جالبی که خبرگزاری کانادا به آن اشاره می کند، به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس کبک بوده است. حزب لیبرال برای آخرین بار در زمان پیر ترودو، پدر جاستین ترودو در سال ۱۹۸۰ توانسته بود به چنین موفقیتی برسد.