عزت گوشه گیر، نمایشنامه نویس و داستان نویس ساکن شیکاگو، به زودی در لندن، نمایشنامه خوانی خواهد داشت.

شنبه اول اکتبر ۲۰۱۱، عزت گوشه گیر، نمایشنامه ی “عروس اقاقیا” را که براساس زندگی فروغ فرخزاد نوشته شده، روخوانی می کند.

در بخش دیگری از این برنامه، روخوانی صحنه ای از نمایشنامه “دو کودک ایرانی” نوشته عزت گوشه گیر به کارگردانی پروانه سلطانی بازیگر و کارگردان و مدیر پر فیلم  انجام می شود.

گوشه گیر همچنین قطعاتی از روزنگاری های دیاسپورا را برای حاضران خواهد خواند. روزنگاری های دیاسپورا، خاطرات مهاجرت عزت گوشه گیر است که تا کنون ۲۶۸ بخش آن در سایت شهروند منتشر شده است. نثر روان و صمیمی گوشه گیر، روزنگاری های دیاسپورا را یکی از پرخواننده ترین نوشته های منتشرشده در شهروند کرده است.

پوستر این نمایش را کاوه عادل طراحی کرده، و محل اجرای آن در مرکز فرهنگی امید واقع در شماره ۴۵ خیابان  Queens Walk, Ealing لندن خواهد بود.