شهروند علی شریفیان: رهبر حزب لیبرال کانادا با انتشار بیانیه ای موضع خود و حزب تحت رهبری اش را درباره نمودار ارزش های کبک اعلام و بار دیگر  کرده است:

signs

“همانطور که قبلا هم گفته ام ما از اساس این برنامه خانم ماروآ را برخلاف نمودار حقوق و آزادی های کانادایی ها می دانیم و با آن اساسا مخالف هستیم.” جاستین ترودو پیش از این، قبل از ارائه این نمودار به مجلس ملی کبک در قسمتی از گفت وگویش با روزنامه گلوب اند میل گفته بود:«من به مردم زادگاهم (کبک) باور دارم. نمودار پیشنهادی خانم ماروآ، احساسی و تفرقه انداز است. مردم کبک آن را نخواهند پذیرفت.»