به گزارش ایلنا هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه های جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد و هفته نامه پنجره به 

 

شهروند ۱۲۶۳ ـ پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۰


 

هیئت نظارت بر مطبوعات به چند نشریه داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی تذکر داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا – هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه خود در روز دوشنبه به روزنامه های جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد و هفته نامه پنجره به دلیل نحوه خبررسانی و انتشار مطالب در این نشریات تذکر داد و محتوای این روزنامه ها را مغایر مشی مورد تایید این هیات توصیف کرد.

براساس این گزارش، هیئت نظارت روزنامه های جمهوری اسلامی و فرهنگ آشتی را به دلیل درج خبر و متن بیانیه اخیر میرحسین موسوی و عدم رعایت سکوت خبری در این مورد به استناد تبصره ۸ ماده ۹ قانون مطبوعات مستوجب دریافت تذکر کتبی تشخیص داد.

همچنین، این هیئت روزنامه اعتماد را به دلیل "درج مطالب و تحلیل هایی در خصوص اعلام نظر اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیرامون عدم صلاحیت [آیت الله] شیخ یوسف صانعی برای مرجعیت" مستوجب تذکر کتبی دانست.

به روزنامه کارون به دلیل انتخاب تیتر و نحوه خبررسانی در مورد تظاهرات "دهها میلیون نفر" از طرفداران دولت علیه تظاهرات عزاداران معترض در روز عاشورا تذکر داد.

تخلفات روزنامه آفتاب یزد از نظر این هیئت "از جمله تشویق مردم به انجام راهپیمایی غیرقانونی، اتهام انتساب موضوع اهانت به تصویر امام خمینی به اصولگرایان و طرفداران دولت، انعکاس خفیف و نامناسب مراسم عزاداری حسینی در سراسر کشور … و القای این ذهنیت که ایجاد بلوا و تنش توسط طرفداران دولت صورت می گیرد و نیز حمایت از افرادی که محرک اغتشاش بوده اند" بوده است.

روزنامه آرمان روابط عمومی هم متهم شده است که در صفحه اول خود تصویری از "تخریب های به جا مانده از سوی آشوبگران در روز عاشورا و تیتر گزارشی از حضور پرشور مردم در عزاداری حسینی و حواشی" درج کرده که به نظر این هیات، "به نوعی تداعی کننده تایید عمل آشوبگران و پرشور خواندن آن است."

به گزارش ایلنا نشریه پنجره هم متهم شد که با درج تصویر فردی به نام "اوشو" در یکی از شماره های این نشریه مرتکب "طرح افراد مبلغ آیین های انحرافی و عرفانی و دارای سوابق اخلاقی سوء" شده و براساس بند "د" ماده ۲ قانون مطبوعات تذکر دریافت کرده است.

ظاهرا تخلف نشریه پنجره به نشر تصویری از عارف و فیلسوف هندی به نام "اشو" ارتباط دارد که نظرات او طرفدارانی را در سراسر جهان داشته است.