پنج دانشجوی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین به جرم آنچه که "شرکت در اغتشاشات" خوانده شده از دانشگاه اخراج شده و تا پنج سال حق شرکت در هیچ 

 

شهروند ۱۲۶۴ – پنجشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۰


 

پنج دانشجوی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین به جرم آنچه که "شرکت در اغتشاشات" خوانده شده از دانشگاه اخراج شده و تا پنج سال حق شرکت در هیچ کنکوری را ندارند.

همچنین ۲۵ دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز احکام بین سه تا چهار ترم محرومیت از تحصیل دریافت کرده‌اند.

این گزارش حاکی‌است که تعداد دیگری از دانشجویان دانشگاه بین‌الملل نیز به‌تازگی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده‌اند که با توجه به شرایط تحصیلیشان، در صورت صدور احکام سنگین تعلیق، احتمال اخراجشان بالا است.

بر اساس این گزارش، برخی از اعضای حراست دانشگاه بین‌الملل قزوین در ماجرای حمله به کروبی و اغتشاش در مراسم سخنرانی وی نقش داشته‌اند.