شهروند ـ آرش عزیزی: آخرهفته‌ی گذشته را که یادتان هست؟

در تورنتوی خودمان و در بسیاری شهرهای سراسر کشور حسابی باران بارید تا بهانه‌ای برای دیر رسیدن سر قرارها داشته باشیم.

اما پیش‌بینی‌های هوا می‌گوید در کل پاییزی آفتابی خواهیم داشت و زمستانی نه خیلی گرم و نه خیلی سرد.

پایان رسمی تابستان ساعت ۵:۰۴ صبحِ جمعه‌ی هفته‌ی گذشته بود و آغاز بلافاصله‌ی باران برای بعضی نشانه‌ای از پاییزی پرباران بود. اما دیو فیلیپس، اقلیم‌شناس ارشد اداره‌ی محیطِ زیستِ کانادا، با اطمینان گفته است پاییز آسمانی کم‌باران‌تر و دماهایی معتدل‌تر خواهد داشت.

 

او در ضمن گفته است پاییز امسال بخصوص زیبا و باب طبع هنرمندان و عکاس‌ها خواهد بود. او این فصل را “هدیه‌ای از سوی جو” خواند.

فیلیپس در ضمن گفته تا به حال خبری از هوای سرد نبوده اما سر و کله‌ی اولین هوای سرد باید در یکی از روزهای همین ماه اکتبر پیدا شود.

ماه اکتبر پارسال چهار دهم سانتیمتر برف نیز با خود داشت. اما امسال احتمالا اولین برف تنها در ماه نوامبر از راه می‌رسد.

کارشناسان در عین این پیش‌بینی‌های آفتابی تاکید می‌کنند که اگر سر و کله‌ی نظام اقلیمیِ لا نینا این طرف‌ها پیدا بشود، هوا می‌تواند سردتر و پربرف‌تر شود.