شهروند- کایل موریتKaiel Morritt) 6) سال دارد، ساکن شهر  “منویل”Mannville در استان آلبرتا است و به زندگی حساسیت دارد. کایل از یک سالگی اش تا الان نتوانسته جز مطب دکتر، باغ خانه، خانه و دفتر کار مادرش به جایی دیگر رفت و آمد کند، زیرا به هرچیزی که در این دنیا وجود دارد حساسیت نشان میدهد و تمام بدنش کهیر میزند و نمیتواند نفس بکشد.

تنها غذای کایل مواد غذایی ارگانیکی است که توسط خانواده اش در باغ خانه پرورش داده می شود و در تمام فصل سرد در فریز نگهداری می شود.

مادر کایل می گوید که هیچ دکتری تاکنون نتوانسته بیماری و نوع حساسیت او را تشخیص دهد و به همین دلیل دکترها نمی توانند داروی مشخصی برای او تجویز کنند. خانواده ی کایل مجبورند که هزینه ی داروها را خودشان پرداخت کنند و تصمیم دارند که به کمک وام های دولتی گلخانه ای تأسیس کنند که بتوانند در طول فصول سرد نیز برای کایل غذای سالم و ارگانیگ تهیه کنند. کایل نمیتواند هیچگونه غذای سوپرمارکتی و رستورانی را بخورد و واکنشش به هرگونه غذای بیروی دل دردهای شدید، حساسیت های پوستی و اسهال و استفراغ است. خانواده اش میگویند که کایل به زندگی حساسیت دارد و برای اینکه به طور مداوم بیمار نشود خواهران او اجازه ندارند که به مدرسه های دولتی بروند، زیرا میکروبی که با خودشان به خانه می آورند برای کایل اصلا قابل تحمل نیست.